FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

448
Automatické potvrdenie množstva pri načítaní čiarového kódu. (Maloobchod - vizuálny systém)

448 - Automatické potvrdenie množstva pri načítaní čiarového kódu. (Maloobchod - vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, Maloobchod
Tagy:
VIZUAL
Maloobchod
Dátum upravy: 04.05. 2016

 1. Čítačku nastavíme tak, aby:
  • prefix bol tabulátor (v manuály býva spravidla označený ako "Enable Tab Prefix")
  • sufix bol enter (v manuály býva spravidla označený ako "Enable CR Suffix")
 2. V programe Maloobchod v nastaveniach na záložke Príslušenstvo si nastavíme (zaškrtneme):
  • "Zapnutie módu pre čítanie čiarového kódu pomocou klávesy TAB"
  • "Zapamätať si zotriedenie tovaru pred načítaním EAN kódu" - toto nieje nevyhnutne nutné, len zachováva zotriedenie tovaru napr. podľa čísla, pokiaľ si to obsluha želá
 3. Podmienkou pre fungovanie tohto nastavenia je, že musí byť vyhľadávanie v maloobchode buď podľa: Číslo, Nazov, Cena alebo Kód.