FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

280
Ako správne urobiť storno dokladu cez softvérový fiškálny modul MRP SOFIS.

280 - Ako správne urobiť storno dokladu cez softvérový fiškálny modul MRP SOFIS.

Tagy: VIZUAL, Maloobchod, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
Maloobchod
SKLAD
Dátum upravy: 10.06. 2008

Podľa zákona č. 59/1995 o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou § 3b ods. 7:

"Chybne vystavené paragóny subjekt stornuje a dôvod stornovania vyznačí na stornovaný paragón; stornované paragóny pripojí k ručne vyhotovenej páske dennej uzávierky spolu so všetkými paragónmi, z ktorých sa denná uzávierka vyhotovila."

Z tohto dôvodu nie je možné vystaviť paragón, na ktorom bude stornovaný doklad a zároveň aj ďalšie položky predaja.

Ak by ste vytlačili paragón, na ktorom by okrem stornovaných položiek boli aj iné položky predaja, suma Celkom na uzávierke nebude správna - rozdiel bude spôsobený práve výškou stornovaného dokladu.

Nesprávne vystavený doklad so stornovanými položkami Správne vystavený doklad so stornovanými položkami.