FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

89
Nastavenie serveru tlf. pripojenia siete, tak aby nedvíhal hneď po prvom zazvonení.

89 - Nastavenie serveru tlf. pripojenia siete, tak aby nedvíhal hneď po prvom zazvonení.

Tagy: VIZUAL, Video
Tagy:
VIZUAL
Video
Dátum upravy: 13.06. 2006

Kedy návod aplikovať:
Pokiaľ modem dvíha ihneď po prvom zazvonení (a pokiaľ je to pre nás nežiadúce).

Návod je určený pre:
- Operačné systémy Windows 95, Windows 98, Windows 98 SE, Windows Me

Podmienky na úspešné zvládnutie návodu:
- užívateľská znalosť práce s operačným systémom
- znalosť práce s Editorom registrov (regedit.exe), ktorý je súčasťou operačného systému

Návod:

V registroch:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Modem\0000
Pokiaľ máte nainštalovaných modemov viac, potom modem môže byť pod iným číslom, napr.:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Modem\0001

pôvodné - 0000\Answer\1 "ATA"
prepísať na - 0000\Answer\1 "ATA"

pôvodné - 0000\Monitor\1 "ATS0=0"
prepísať na - 0000\Monitor\1 "ATS0=9"

Tento spôsob úpravy nie je dokumentovaný firmou Microsoft (resp. som túto možnosť na MSDN a webe Microsoftu nenašiel). Aj keď nastavíme ATS0=9, môže modem dvíhať už napr. po 6 zazvonení.

Samozrejme, pred zavedením zmien doporučujeme odzálohovať vetvu registrov

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Modem, aby bolo možné sa vrátiť späť k pôvodnému nastaveniu.