FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

91
Na obrazovke MRP-Video servera sa v obraze z jednotlivých kamier objavujú rôzne rušivé pruhy, krivenie obrazu a pod.

91 - Na obrazovke MRP-Video servera sa v obraze z jednotlivých kamier objavujú rôzne rušivé pruhy, krivenie obrazu a pod.

Tagy: VIZUAL, Video
Tagy:
VIZUAL
Video
Dátum upravy: 13.06. 2006

1. Preverte napájanie kamier.
a) Napájanie kamier by malo byť vedené z rovnakého bodu (aj z rovnakej fázi), kde je zapojený do el. siete samotný počítač MRP-Video server.
b) Napájací kábel by mal byť vedený čo najďalej od možných zdrojov rušenia ako sú napr. bežné rozvody nízkeho napätia (230 V) a samozrejme aj vysokého napätia po budovách, rôzne aktívne (vysielacie) anténne sústavy, a pod. Taktiež by nemal byť napájací kábel ku kamerám vedený "voľne" vzduchom medzi budovami, teda hrozí nebezpečie naindukovania statickej elektriny napr. z blesku a úplné zničenie všetkých najbližších elektronických zariadení. Pozor, na zničenie bežných elektronických zariadení nie je v prípade bežných letných búrok nutný priamy zásah blesku, na zničenie týchto zariadení stačí i naindukovaná statická elektrina.
c) V prípade, že nie ste schopní úplne ochrániť napájací kábel ku kamerám podľa bodu 1.b), potom aspoň zabezpečte, aby napájací kábel vedúci k jednotlivým kamerám bol vedený tieneným vedením a všetky tieto tienenia boli spojené do jedného (uzemneného) bodu, najlepšie pri počítači MRP-Video serveri.
d) Skontrolujte napájací zdroj (doporučujeme použiť iba jeden zdroj na napájanie všetkých kamier, pokiaľ je to technicky možné) či dostatočne filtruje napájacie napätie pre kamery a to hlavne pri zapojených kamerách. To bude asi pre laika neriešiteľné - doporučujeme preto urobiť meranie iba v špecializovanom servise. Predbežne si však môžete overiť, či napájací zdroj nie je preťažovaný odberom prúdu z kamier. Pre spoľahlivý chod by celkový odber prúdu kamerami nemal presahovať 50% menovitého výstupného prúdu napájacieho zdroja.
d) Napájacie káble ku kamerám nenechávajte oveľa dlhšie oproti potrebnej dĺžke.

2. Preverte koaxiálny kábel ktorý vedie od kamier k MRP-Video serveru
a) Koaxiálny kábel vedúci od konkrétnej kamery k počítaču MRP-Video server by mal byť z jedného kusu (nenadpájaný) a oba konce (konektory) napojené iba s použitím predpísanej konektorovacej techniky (špeciálny konektorovacie kliešte apod.).
b) Koaxiálny kábel vedúci videosignál by mal byť tiež vedený čo najďalej od možných zdrojov rušenia ako sú napr. bežné rozvody nízkého napätia (230 V) a samozrejme aj vysokého napätia po budovách, rôzne aktívne (vysielacie) anténne sústavy, apod. Taktiež by nemal byť koaxiálny kábel ku kamerám vedený "voľne" vzduchom medzi budovami, tu taktiež hrozí nebezpečie naindukovania statickej elektriny napr. z blesku a úplné zničenie všetkých najbližších elektronických zariadení. Napríklad na spoľahlivé zničenie vstupných obvodov MRP-Videa stačí už napätie v rádovo niekoľko voltov (to isté platí aj pre ostatné vstupné dátové konektory v PC).
c) Koaxiálny kábel na vedení videosignálu používajte čo najkvalitnejší (s čo najmenším útlmom). Celkový útlm jednotlivého koaxiálneho kábla vedúceho od konkrétnej kamery k MRP Video-serveru by v žiadnom prípade nemal presiahnuť v pásme 0 až 8 MHz 3 dB.

3. V prípade, že ste skontrolovali napájanie kamier a prívodné koaxiálne káble od kamier podľa bodov 1. a 2., a problémy stále pretrvávajú, skúste kamery pripojiť priamo k počítaču MRP-Video server (bez dlhých napájacích a koaxiálnych káblov). Pokiaľ problémy zmiznú, pokračujte opäť v bodoch 1. a 2. Pokiaľ nie, obráťte sa na dodávateľa kamier.

4. V prípade, že sa Vám bude zdať, že sa medzi bodmi 1. až 3. pohybujete nekonečne dlho, potom sa prosím obráťte na našu Hot-Line centrálu.