FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

90
Modem nedvíha prichádzajúce hovory.

90 - Modem nedvíha prichádzajúce hovory.

Tagy: VIZUAL, Video
Tagy:
VIZUAL
Video
Dátum upravy: 13.06. 2006

V prípade, že je spustený server telefonického pripojenia siete a modem nedvíha, potom neostáva nič iné ako skontrolovať položky v registroch, ktoré sa týkajú nastavenia modemu. Pokiaľ ovládate prácu s Editorom registrov, potom vo vetvách: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Modem\0000\Init HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Modem\0000\Monitor (pokiaľ máte nainštalovaných modemov viac, potom modem môže byť pod iným číslom, napr.: 0001 alebo 0002, spravidla je možné zistiť o aký modem ide podľa položky DriverDesc, v ktorej väčšinou ostáva uložený názov modemu) skontrolujte, či niektorá z položiek nemá nastavené S0=0. Ak áno, zmeňte na S0=1. Následne reštartujte počítač a skontrolujte, či modem už dvíha prichádzajúce volania.