FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

84
Ako postupovať, ak po inštalácii Video server nepracuje správne a súčasne je v počítači nainštalovaný aj iný video dekóder, napr. ATI AllinWonder?

84 - Ako postupovať, ak po inštalácii Video server nepracuje správne a súčasne je v počítači nainštalovaný aj iný video dekóder, napr. ATI AllinWonder?

Tagy: VIZUAL, Video
Tagy:
VIZUAL
Video
Dátum upravy: 13.06. 2006

Návod je určený pre:

- Operačné systémy Windows 98 SE, Windows Me
- Program MRP-Video server

Podmienky na úspešné zvládnutie návodu:

- užívateľská znalosť práce s operačným systémom
- znalosť práce s Editorom registrov (regedit.exe), ktorý je súčasťou operačného systému

Návod:

1. V registroch si odzálohujte vetvu HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\MediaResources\msvideo
2. V tomto kľúči nájdete zložku, ktorá sa týka karty ATI a zmažte ju.
3. Reštartujte počítač, naimportujte späť zálohu z bodu 1.
4. Spusťte Video server.