FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

82
Ako nastaviť telefonické pripojenie siete v českých Windows XP?

82 - Ako nastaviť telefonické pripojenie siete v českých Windows XP?

Tagy: VIZUAL, Video
Tagy:
VIZUAL
Video
Dátum upravy: 13.06. 2006

Návod je určený pre:

- Operačný systém Windows XP (česká verzia)

Podmienky na úspešné zvládnutie návodu:

- užívateľská znalosť práce s operačným systémom

Návod:

1. Voľby na záložke Obecné   sú jasné. V kolonke Telefonní číslo  je uvedené číslo, na ktoré budete volať. V kolonke Připojit pomocí:  je uvedený ovládač modemu, ktorý sa použije na pripojenie.

2. Na záložke Možnosti  stačí nechať prednastavené voľby.

3. a) Na záložke Zabezpečení  vyberte Upřesnit nastavení  a kliknite na tlačítko Nastavení....

3. b) Otvorí sa dialóg Upřesnit nastavení zabezpečení. Na úspešné pripojenie na Server telefonického pripojenia siete z Windows 98/Me je potrebné označiť Povolit starší verze MS-CHAP pro servery systému Windows 95. Potom kliknite na tlačítko OK, zobrazí sa okno s otázkou či chcete ponechať toto nastavenie, vyberte Ano.

4. a) Na záložke Sítě vyberte typ serveru PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet. Povolíte len Protokol sítě Internet (TCP/IP) a Plánovač paketů technologie QoS. Kliknite na Protokol sítě Internet (TCP/IP), zvoľte Vlastnosti  a postupujte podľa nasledujúceho bodu.

4. b) Vo vlastnostiach protokolu TCP/IP nechajte prednastavené hodnoty a kliknite na tlačítko Upřesnit....

4. c) Na záložke Obecné  zrušte voľbu Používat výchozí bránu vzdálené sítě..

4. d) Na záložke DNS  nechajte prednastavené hodnoty.

4. e) Na záložke WINS  nechajte prednastavené hodnoty.

5. Na záložke Upřesnit  nechajte hodnoty podľa nižšie uvedeného obrázku.