FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

86
Ako nastaviť telefonické pripojenie siete v anglických Windows XP?

86 - Ako nastaviť telefonické pripojenie siete v anglických Windows XP?

Tagy: VIZUAL, Video
Tagy:
VIZUAL
Video
Dátum upravy: 13.06. 2006

Návod je určený pre:

- Operačný systém Windows XP (anglická verzia)

Podmienkou pre úspešné zvládnutie návodu je užívateľská znalosť práce s operačným systémom.

Návod:

1. Voľby na záložke General  sú zrejmé.

2. Na záložke Options  stačí ponechať prednastavené voľby.

3. a) Na záložke Security  vyberte Advanced (custom settings) a kliknite na tlačítko Settings.

3. b) Otvorí sa dialóg Advanced security settings. Na úspešné pripojenie na Server telefonického pripojenia siete z Windows 98/Me je potrebné povoliť Allow older MS-CHAP version for Windows 95 servers.

4. b) Vo vlastnostiach protokolu TCP/IP ponechajte prednastavené hodnoty a kliknite na tlačítko Advanced.

4. c) Na záložke General  zrušte voľbu Use default gateway on remote network..

4. d) Na záložke DNS  ponechajte prednastavené hodnoty.

4. e) Na záložke WINS  ponechajte prednastavené hodnoty.

5. Na záložke Advanced  ponechajte hodnoty podľa nižšie uvedeného obrázku.