FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

83
Ako nastaviť Scandisk tak, aby sa spustil automaticky?

83 - Ako nastaviť Scandisk tak, aby sa spustil automaticky?

Tagy: VIZUAL, Video
Tagy:
VIZUAL
Video
Dátum upravy: 13.06. 2006

Návod je určený pre:

- Operačné systémy Windows 98, Windows 98 SE

Podmienkou pre úspešné zvládnutie návodu je užívateľská znalosť práce s operačným systémom (znalosť práce so súbormi)

Návod:

1. V súbore C:\MSDOS.SYS nastavte AUTOSCAN=2. Súbor MSDOS.SYS je skrytý systémový súbor.

2. V súbore C:\Windows\Command\SCANDISK.INI nastavte, ktoré akcie sa majú spúšťať automaticky. Pokiaľ sa Vám nechce študovať komentáre v tomto súbore, môžete použiť súbor z nášho servra (v súbore je nastavené, aby menšie problémy na disku ako napr. stratené clustre opravil scandisk automaticky, zatiaľ čo vážne problémy, ako napr. crossed links hlásil a čakal na rozhodnutie obsluhy).