FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

80
Ako nainštalovať z CD priloženého k Nokii 6210 ovládače nevyhnutné pre prácu s videosystémom MRP-Video?

80 - Ako nainštalovať z CD priloženého k Nokii 6210 ovládače nevyhnutné pre prácu s videosystémom MRP-Video?

Tagy: VIZUAL, Video
Tagy:
VIZUAL
Video
Dátum upravy: 13.06. 2006

Návod je určený pre: - Operačné systémy Windows 98 SE, Windows Me - Program MRP-Video server 3.20 a vyšší Podmienky pre úspešné zvládnutie návodu: - základná znalosť práce s operačným systémom Návod je určený pre:

- Operačné systémy Windows 98 SE, Windows Me
- Program MRP-Video server 3.20 a vyšší

Podmienky pre úspešné zvládnutie návodu:

- základná znalosť práce s operačným systémom

Postup:

1. Spustenie inštalátora produktu "Modem Setup for Nokia 6210". Je možné ho spustiť dvoma spôsobmi, vyberte si, ktorý bude pre Vás jednoduchší:

a) vložte CD označené ako Software for your Nokia 6210  do mechaniky, spustí sa ovládací program CD, ukončite ho. Z CD spustite "SETUP.EXE" z adresára "Modem Setup\Disk1"

alebo

b) vložte CD označené ako Software for your Nokia 6210  do mechaniky, spustí sa ovládací program CD. V ňom sa preklikáte ovládacím programom kým neuvidíte voľbu "Install Software" (viď nasledujúci obrázok) - kliknite na ňu, zobrazí sa ponuka software na inštalovanie. Kliknite na "Modem Setup for Nokia 6210".

2. Spustil sa inštalátor "Modem Setup for Nokia 6210". Na nižšie uvedenom obrázku je úvodná obrazovka inštalátora.

Vyzerá Vaša obrazovka tak isto?

a) Ak áno, potom sa Vám podarilo spustiť správny inštalátor. Pokračujte bodom 3.
b) Ak nie, spustili ste pravdepodobne iný inštalátor. Ukončite ho kliknutím na "Cancel" a následne klinite na "Exit setup". Vráťte sa k bodu 1.

3. V okne "Wellcome" kliknite na "Next".

4. Okno "Software licence agreement" kliknite na "Yes", tým potvrdíte, že súhlasíte s licenčnými podmienkami firmy Nokia.

5. V okne "Safety Notes" kliknite na "Next".

6. V okne "Select action" vyberte "Use cable action", kliknite na "Next".

7. V okne "Select language for Nokia Modem Options" (ak sa zobrazí) kliknite na "Next".

8. Okno "Connect phone" - presvedčte sa, že Nokia 6210 je pripojená káblikom k počítaču, ak nie, pripojte ju. Kliknite na "Next". Instalačný program hľadá pripojený telefón.

9. Ak ho nájde, zobrazí okno "COM-port Selection" s textom "Setup found your phone!". V okne je ďalej označený COM port, na ktorom je telefón pripojený. Kliknite na "Next".

10. Zobrazí sa okno "Start Copying Files", kliknite na "Next", inštalačný program skopíruje súbory do počítače.

11. Okno "Modem Installation" - ak všetko prebehlo v poriadku, v ňom je vypísané dvakrát "OK" a text "Modem installation completed" - viď obrázok.

Kliknite na "Next".

12. V okne"Setup Complete" kliknite na "Finish", inštalátor môže reštartovať počítač.