FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

298
Výpočet skutočnej spotreby PHM v Knihe jázd (Vizuálny systém)

298 - Výpočet skutočnej spotreby PHM v Knihe jázd (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, Kniha jázd
Tagy:
VIZUAL
Kniha jázd
Dátum upravy: 29.10. 2008

Kniha Jázd umožňuje vypočítať a viesť evidenciu skutočnej spotrebu PHM.
Vyčíslenie skutočnej spotreby za určité obdobie je možné urobiť priamo v Knihe Jázd cez Funkcie / Skutočná spotreba PHM alebo pomocou výstupnej zostavy Skutočná spotreba PHM.

Sprístupnenie tejto funkcie ako aj správny výpočet a výsledok výstupnej zostavy je ovplyvnený nasledujúcimi podmienkami :

    1. v editácii vozidla je nutné vyplniť kolonku "Objem nádrže (litre)", ktorá udáva maximálny objem PHM v nádrži.
    2. Výpočet skutočnej spotreby PHM sa počíta od najbližšieho dotankovania nádrže do maxima až po ďalšie dotankovanie do maxima.

Pokiaľ jazdy vozidla neobsahujú dotankovanie nádrže PHM do maxima, nie je možné zistiť skutočnú spotrebu PHM. Preto je potrebné pridať špeciálnu jazdu s príznakom dotankovania PHM bez uvedenia prejdených kilometrov.

Postup vytvorenia jazdy slúžiacej na dotankovanie do maxima:

    1. Pridajte novú jazdu.
    2. Zaškrtnite voľbu Iba doplnenie PHM vozidla a voľbu Dotankovanie nádrže do maxima
    3. Vpíšte objem (l) dotankovaného PHM do maxima.

Takáto jazda má v zozname jázd príznak "()" v poli označenom T ako tankovanie.

Pokiaľ sú uvedené podmienky splnené, v zozname jázd cez tlačítko Funkcie je prístupná možnosť Skutočná spotreba PHM.
Táto funkcia vypočíta skutočnú spotrebu za obdobie od najbližšej jazdy kedy nastalo dotankovnie PHM do maxima nádrže daného vozidla.

Taktiež, vo výstupnej zostave Skutočná spotreba PHM, program vypočíta a zobrazí skutočné spotreby daného vozidla za jednotlivé obdobia, ktoré sú ohraničené jazdami, pri ktorých nastalo dotankovanie PHM do maxima.

Pred výpočtom skutočnej spotreby je potrebné zabezpečiť, aby v zozname jázd neboli zápisy, ktoré sa budú dátumovo a časovo prekrývať. V opačnom prípade nemusí program previesť správny výpočet skutočnej spotreby.