FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

443
Zrýchlené daňové odpisy od 1.1.2012

443 - Zrýchlené daňové odpisy od 1.1.2012

Tagy: VIZUAL, Majetok, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
Majetok
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 08.10. 2012

ZRÝCHLENÉ DAŇOVÉ ODPISY od 1.1.2012

Verzia pre tlač

1. ROK

Spoločnosť zakúpila automobil v hodnote 48000 EUR v máji roku 2012, zaradí ho do 1. odpisovej skupiny, auto bude odpisovať zrýchlene

Vypočítaný ročný daňový odpis je 12000 EUR, avšak predmet bol zakúpený počas roka t.j. je za daný rok je možné uplatniť len pomernú časť odpisu pripadajúcu na príslušné obdobie (predmet je obstaraný po 31.12.2011) v tomto prípade 8 mesiacov (máj-december). Zostatková cena na začiatku obdobia je obstarávacia cena, ročný odpis je vypočítaný podľa zákona o dani z príjmu znížený o neuplatnenú časť z 1. roku, zostatková cena po odpise a tech. zhodnotení je iba informatívna, je vypočítaná ako zostatková cena na začiatku obdobia + tech. zhodnotenie v odpis. roku mínus ročný odpis v odpisovom roku.

2. ROK

V druhom roku odpisovania dôjde k technickému zhodnoteniu predmetu vo výške 6000 EUR

V karte je potrebné skontrolovať zmenu odpisového roka, uviesť technické zhodnotenie do riadku " Tech. zhodnotenie v odpis. roku (rozumie sa odpisový rok posledného technického zhodnotenia), Technické zhodnotenie celkom Vám automaticky nastaví program, zostatková cena na začiatku obdobia je prenesená ročným prevodom z predchádzajúceho roka, ročný odpis je vypočítaný podľa zákona o dani z príjmu, zostatková cena po odpise a tech. zhodnotení je iba informatívna, je vypočítaná ako zostatková cena na začiatku obdobia + tech. zhodnotenie v odpis. roku mínus ročný odpis v odpisovom roku.

3. ROK

V treťom roku dôjde taktiež k technickému zhodnoteniu vo výške 5000 EUR

V karte je potrebné skontrolovať zmenu odpisového roka, Odpisový rok tech. zhodn. (rozumie sa odpisový rok posledného technického zhodnotenia), uviesť technické zhodnotenie do riadku " Tech. zhodnotenie v odpis. roku, Technické zhodnotenie celkom (5000 + 6000 z predch. roka) Vám automaticky nastaví program, zostatková cena na začiatku obdobia je prenesená ročným prevodom z predchádzajúceho roka, ročný odpis je vypočítaný podľa zákona o dani z príjmu, zostatková cena po odpise a tech. zhodnotení je iba informatívna, je vypočítaná ako zostatková cena na začiatku obdobia + tech. zhodnotenie v odpis. roku mínus ročný odpis v odpisovom roku.

4. ROK

V štvrtom roku dôjde k prerušeniu odpisovania.

5. ROK

V piatom roku vlastníctva resp. štvrtom roku odpisovania pokračujeme v odpisovaní, skontrolujeme odpisový rok (v tomto prípade je iný ako rok vlastníctva t. j. 4, viď prerušenie odpisovania v štvrtom roku) zostatková cena na začiatku obdobia je prenesená ročným prevodom z predchádzajúceho roka, ročný odpis je vypočítaný podľa zákona o dani z príjmu, zostatková cena po odpise a tech. zhodnotení je iba informatívna, je vypočítaná ako zostatková cena na začiatku obdobia + tech. zhodnotenie v odpis. roku mínus ročný odpis v odpisovom roku.

6. ROK

V šiestom roku vlastníctva resp. v piatom roku odpisovania predmet doodpisujeme. Skontrolujeme odpisový rok (v tomto prípade je iný ako rok vlastníctva t. j. 5, viď v štvrtom roku prerušenie odpisovania), zostatková cena na začiatku obdobia je prenesená ročným prevodom z predchádzajúceho roka, ročný odpis je vypočítaný podľa zákona o dani z príjmu, zostatková cena po odpise a tech. zhodnotení je iba informatívna, je vypočítaná ako zostatková cena na začiatku obdobia + tech. zhodnotenie v odpis. roku mínus ročný odpis v odpisovom roku.

Poznámka: V prípade, že potrebujete pokračovať v odpisovaní majetku napr. pri prechode z iného softvéru, si nastavte podmienky pre nový odpisový rok podľa vyššie uvedených príkladov.

Po vypočítaní daňových odpisov je možné si cez VÝSTUPY vytlačiť Zoznam majetku podľa výberu jednotlivej predlohy.