FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

279
Zaúčtovanie tržby z ERP ak časť tržby je uhradená platobnou kartou.

279 - Zaúčtovanie tržby z ERP ak časť tržby je uhradená platobnou kartou.

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 18.10. 2022


Príklad:

Na konci dňa registračná pokladňa vyhotoví dennú uzávierku s hodnotami:

Základ DPH 19%: 15000 Sk, DPH 19%: 2850 Sk
Základ DPH 10%: 2000 Sk, DPH 10%: 200 Sk
Celkom: 20050,- SK, z toho zaplatené platobnou kartou: 6050,- Sk, tzn. hotovosťou bolo uhradených 14000 Sk.


JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO:

 1. Tržbu v tomto prípade evidujeme v celkových hodnotách ako Ostatnú pohľadávku (modul Faktúry, pohľadávky, záväzky) .


   

 2. Tlačítkom Uhradiť zaevidujeme a zároveň zaúčtujeme do peňažného denníka tú časť dokladu, ktorá bola zaplatená v hotovosti.
   

 3. V evidencii Ostatných pohľadávok zostane k úhrade čiastka, ktorá bola zaplatená platobnou kartou - hodnotu postupne uhrádzame podľa čiastok pripísaných na účet - tlačítkom Uhradiť až dovtedy, kým čiastka nebude úplne uhradená (opakujeme postup z bodu 2, do dokladu zapisujeme číslo bankového výpisu a do čiastky hodnotu ktorá bola pripísaná na účet).

   

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
 1. Tržbu v tomto prípade evidujeme ako Ostatnú pohľadávku v celkových hodnotách (modul Faktúry, pohľadávky, záväzky).
  Zároveň zaúčtujeme vznik pohľadávky do Účtovného denníka - celú tržbu v členení základ DPH a DPH.   
 2. Tlačítkom Uhradiť zaevidujeme a zároveň zaúčtujeme splátku časti vzniknutej pohľadávky do Účtovného denníka tú časť dokladu, ktorá bola zaplatená v hotovosti.


   
 3. V Ostatných pohľadávkach zostane k úhrade čiastka, ktorá bola zaplatená platobnou kartou - hodnotu postupne uhrádzame podľa čiastok pripísaných na účet - tlačítkom Uhradiť až dovtedy, kým čiastka nebude úplne uhradená (opakujeme postup z bodu 2, do dokladu zapisujeme číslo bankového výpisu a do čiastky hodnotu ktorá nám bola pripísaná na účet).

V prípade viacerých registračných pokladní rovnaký postup je potrebné opakovať pre všetky pokladne.