FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

66
Zadávanie zahraničných faktúr a JCD (Vizuálny systém)

66 - Zadávanie zahraničných faktúr a JCD (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 08.03. 2011

Prijatú zahraničnú faktúru (t.j. faktúru zo zahraničia okrem krajín EÚ) zadávate do modulu prijatých faktúr ako 2 faktúry:

 1. Faktúra od zahraničného dodávateľa - vyplňte typ DPH napr. 43
  • na záložke Zahr. mena zadajte menu a kurz, ak faktúru evidujete v zahraničnej mene
  • na záložke Rozšírené informácie nevypĺňajte zelené políčka Colnica základ a Colnica DPH pre zadanie hodnôt z colnice
  • v Položkách faktúry zadajte názov položky, počet, cenu (ak ste zadali zahraničnú menu, cenu zadajte v zahraničnej mene) a v stĺpci % (percento DPH) vyberte MIMO DPH
  • takto zadaná faktúra nebude zahrnutá do výpočtu DPH

 2. JCD z colnice - vyplňte typ DPH napr. 43, taký istý ako ste zadali do zahraničnej faktúry
  • na záložke Zahr. mena nezadávajte kurz a menu - JCD je v EUR
  • na záložke Rozšírené informácie vyplňte zelené políčka Colnica základ a Colnica DPH pre zadanie hodnôt z colnice presne podľa colnej deklarácie (JCD)
  • prípadné dovozné prirážky a clo zadajte do Položiek faktúry
  • pokiaľ na JCD nemáte žiadne clo ani prirážku, je nutné do prvého riadku položiek faktúry do políčka TEXT zadať aspoň jeden ľubovoľný znak - inak program odmietne faktúru uložiť
  • celková hodnota faktúry zodpovedá hodnote zadanej DPH v zelených políčkach + položky faktúry (hodnota cla, resp. dovoznej prirážky). Hodnota Colnica základ sa do celkovej hodnoty faktúry nezapočítava.
  • takto zadaná a uhradená faktúra už bude zahrnutá do výpočtu DPH, dátum Odpočítania dane sa vyplní pri úhrade faktúry