FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

345
Zadávanie zahraničnej meny v peňažnom denníku (Jednoduché účtovníctvo - Vizuálny systém).

345 - Zadávanie zahraničnej meny v peňažnom denníku (Jednoduché účtovníctvo - Vizuálny systém).

Tagy: VIZUAL, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
JEDUC
Dátum upravy: 18.03. 2009

V zápise v peňažnom denníku si vyberte v okienku Účet/pokladňa účet resp. pokladňu s nadefinovanou zahraničnou menou.


Po výbere Účtu/pokladne v zahr. mene sa v hlavičke zápisu zobrazia políčka pre zadanie kurzu a v položkách zápisu sa zobrazí stĺpec na zadanie čiastky v zahraničnej mene.

Zadajte kurz.


Do stĺpca V zahr. mene zadajte čiastku v príslušnej zahraničnej mene, ktorú potrebujete zaúčtovať. Do okienka Základ program zapíše sumu v tuzemskej mene EUR prepočítanú zadaným kurzom zo zahraničnej sumy.