FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

510
Zadávanie viacerých typov DPH od verzie 8.00.944 – (Vizuálny systém)

510 - Zadávanie viacerých typov DPH od verzie 8.00.944 – (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC, FAKTURACIA, JCD
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
FAKTURACIA
JCD
Dátum upravy: 26.05. 2021

Od verzie 8.00.944 je možnosť v PRIJATÝCH FAKTÚRACH zadávať typy DPH pri položkách.
Vzhľadom k tejto zmene boli prepracované:
 • Výpočet DPH
 • Výpočet Kontrolného výkazu
 • Niektoré tlačové zostavy.
 

Zadávanie PRIJATEJ FAKTÚRY:

 • v hlavičke faktúry naďalej ostáva zadanie typu DPH, pokiaľ vo faktúre budete mať len jeden typ DPH (bežné tuzemské plnenia) tak ako tomu bolo aj doteraz
   
 • zároveň však v položkách faktúry pribudol stĺpec „Typ DPH“ kde je možné zadať rozdielne typy DPH pri jednotlivých položkách. V prípade rozdielnych typov DPH v položkách bude program postupovať vo výpočte podľa položiek faktúry (presný rozpis DPH – tlačítko Čiastky)

Zobrazovanie:

 1. pri položkách kde je klasické tuzemské zdanenie (typ DPH 40,41,42) sa v stĺpci DPH MJ objavuje aj výška DPH
 1. pri položkách kde je prenos daňovej povinnosti (napr. typ DPH 46,49 a ďalšie) sa hodnota DPH MJ nezobrazuje, hodnotu dopočítanej DPH je možné si pozrieť cez tlačítko Čiastky.
  Hodnota faktúr je napočítaná zo základov dph + dph pri tuzemských plneniach + hodnota základov pri plneniach s prenosom DP (typy DPH 46,49 a ďalšie)
Po uložení dokladu s viacerými typmi DPH je v hlavičke faktúry zapísaný typ DPH 0.

Od verzie 8.00.944 dochádza k zmene zadávania aj DOVOZOVÝCH dokladov – typ DPH 43,44,45 naďalej ostáva v platnosti.
Pri typoch DPH 43,44,45 je hodnota faktúry napočítaná z DPH + položky bez dane + základ DPH z bežných tuzemských plnení (typ DPH 40,41,42) + DPH z bežných tuzemských plnení (typ DPH 40,41,42)enlightenedUPOZORNENIE:
Pri režime DPH „po úhrade“ NIE JE MOŽNÉ typy DPH zadávať v položkách faktúry!!! Faktúra musí byť naďalej rozdelená na minimálne 2 faktúry podľa typov DPH.

Kľúčové slová: JCD