FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

485
Zadávanie dokladov pre osobitný režim DPH na základe prijatia platby (Vizuálny systém)

485 - Zadávanie dokladov pre osobitný režim DPH na základe prijatia platby (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC, FAKTURACIA
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
FAKTURACIA
Dátum upravy: 12.02. 2016

Verzia pre tlač

Zadávanie dokladov pre osobitný režim DPH na základe prijatia platby (§ 68d zákona o DPH)

Podľa ustanovenia § 68d ods.1 zákona o DPH sa tuzemský platiteľ dane za splnených podmienok môže rozhodnúť pre uplatňovanie osobitnej úpravy.

Podstatou tejto úpravy je, že platiteľovi dane vzniká daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb ( po úhrade) teda až v deň prijatia platby za plnenie od odberateľa.

Takýto odklad daňovej povinnosti (oproti bežnému režimu DPH, kedy daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru, alebo služby) je spojený aj na druhej strane s rovnakým princípom (odpočet DPH z nákupu tovarov a služieb až po úhrade).

 

Pri osobitnom režime platcu DPH na základe prijatia úhrady je potrebné v programe nastaviť

( od verzie č. 7.50.855 ) :

1. Nastavenie/Program označíte políčko Režim platcu DPH – po úhrade

2. Po zvolení režimu pridávate FV už len v režime platcu DPH – po úhrade, čo sa na samotnej faktúre aj zobrazuje. Tento režim by mal byť nastavený celé účtovné obdobie, vypnutie režimu je možné len podľa  stanovených podmienok v zákone o DPH.

Prepinanie jednotlivých režimov ( štandard / po úhrade) je možné dvojklikom na označenie režimu:
 

režim DPH
štandard

 

režim DPH
po úhrade

alebo klávesovou skratkou CTRL+R

Upozornenie:

Pokiaľ vystavujete faktúry v „režime DPH po úhrade“, program automaticky nastaví tento režim aj pri pridávaní prijatých faktúr. V niektorých prípadoch (napr. samozdanenie, dobropisy...) je nutné tento režim vypnúť – viď zákon o DPH.


3. V agende FV sú pre lepšiu prehľadnosť jednotlivé faktúry v konkrétnych režimoch farebne rozlíšené. Režim platcu DPH – po úhrade je zvýraznený žltou farbou

4. Nastavením sa na konkrétnu faktúru a kliknutím na tlačítko Výstupy/Tlač systém automaticky ponúkne preddefinovanú výstupnú zostavu 001 Faktúra - všestranná s textom, ktorý je nutné zobrazovať na každej faktúre vystavenej v tomto režime.

UPOZORNENIE:

V prípade, že máte nadefinovanú vlastnú výstupnú zostavu faktúry je vhodné vložiť tento text cez Editáciu dokladu, prípadne ho zapísať ako doplňujúci text.


5. Zaradenie úhrady do DPH
(od verzie 7.60.863)

Nastavením sa na príslušný doklad cez tlačítko Zoznam úhrad / Funkcie / Zaradenie úhrady do DPH zaradíme úhradu do výpočtu DPH.

Po zaradení úhrady do rozpisu DPH je možné upraviť dátum cez tlačítko Opraviť dátum DPH ( klávesová skratka „Alt + V“ ) v zmysle osobitnej úpravy režimu DPH

( s týmto dátumom bude uvedený rozpis vstupovať do výpočtu DPH, KV DPH a zoznamu DPH dokladov ).

Postup platí pre agendy: faktúry vydané, prijaté, ostatné záväzky a pohľadávky.

Faktúry prijaté:

V prípade, že sa jedná o odpočet v čiastočej hodnote, vypneme v prijatej faktúre zaškrtávacie okienko „odpočet v plnej výške“, tým sprístupníme v Zozname úhrad okno Opraviť odpočet DPH a opravíme hodnotu, ktorú chceme odpočítať.

Tento istý postup platí pre agendu Ostatné záväzky.