FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

253
Vzájomný zápočet faktúr

253 - Vzájomný zápočet faktúr

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 13.06. 2018

Vzájomný zápočet faktúr

 

Na zaúčtovanie vzájomného zápočtu faktúr doporučujeme v účtovej osnove vytvoriť analytiku k účtu (napr. k účtu 395 - vnútorné zúčtovanie, alebo k účtu - 211 pokladňa), na ktorom budete účtovať len vzájomné zápočty faktúr. Zostatok na tomto účte by mal byť vždy nulový. Vzájomné zápočty účtujete interným dokladom.

Je potrebné urobiť úhradu každej vydanej faktúry odsúhlasenej pre vzájomný zápočet interným dokladom napr. INT017 na analytický účet vytvorený na účtovanie vzájomných zápočtov.

 

A následne úhradu každej prijatej faktúry odsúhlasenej pre vzájomný zápočet tým istým interným dokladom, t.j. INT017 na ten istý pomocný účet.

  1. Výstupná zostava Vzájomný zápočet faktúr (Vydané faktúry/Výstupy) môže slúžiť ako doklad pre samotné započítanie faktúr, ak ho odsúhlasia obidve firmy, ktoré si chcú faktúry započítať. Po potvrdení zostavy obidvoma stranami označíte zostavu ako interný doklad napr. INT017.

  2. Zaúčtovanie vzájomného zápočtu faktúr