FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

199
Výstupná zostava - Nahlasovacia povinnosť (Vizuálny systém)

199 - Výstupná zostava - Nahlasovacia povinnosť (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 09.03. 2011

Výstupnú zostavu Nahlasovacia povinnosť o nezdanených výplatách vytlačíte cez Účtovný (Peňažný) denník / Výstupy. Pre vytlačenie Nahlasovacej povinnosti musia byť splnené nasledovné podmienky:

  • príjemca finančnej úhrady musí byť zaevidovaný v module Adresy a pri evidencii takejto adresy je potrebné zaškrtnúť okienko Fyzická osoba 
  • pri zadávaní dokladu do účtovného (peňažného) denníka musí byť vypísané okienko IČO t.j. zadaná adresa fyzickej osoby
  • doklad musí dátumovo spadať do zadaného obdobia
  • celková výška čiastky zaplatenej fyzickej osobe v hotovosti (cez pokladňu) za rok musí presiahnuť zákonom stanovenú výšku, ktorá je zadaná v menu Nastavenie/Program (túto čiastku je potrebné v už existujúcej firme pri zmene legislatívy opraviť ručne)
  •