FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

260
Tvorba sociálneho fondu v Jednoduchom účtovníctve. (Vizuálny systém)

260 - Tvorba sociálneho fondu v Jednoduchom účtovníctve. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
JEDUC
Dátum upravy: 05.04. 2011

Na účtovanie tvorby a použitia sociálneho fondu je potrebné si nadefinovať samostatnú pokladňu alebo účet.

V menu Nastavenie kliknite na Peňažný denník a v zoznamoch vyberte Účty a pokladne. Nový účet alebo pokladňu pridáte ak je zatlačené tlačítko Editácia.

  Presun finančných prostriedkov napr. z pokladne Pokl do pokladne P/SF

 1. V peňažnom denníku pridajte zápis (výber z pokladne alebo účtu).
 2. V riadku Účet/pokladňa vyberte pokladňu alebo účet, z ktorého peniaze vyberáte, napr. Pokl. V položkách zápisu zadajte pohyb 26 - sociálny fond a sumu 500,-€, ktorú potrebujete presunúť napr. z pokladne Pokl do pokladne P/SF (sociálneho fondu). Do stĺpca Typ DPH zadajte 39. Zápis uložíte kliknutím na tlačítko OK.


 3. Ďalším zápisom do peňažného denníka je príjem peňazí do pokladne sociálneho fondu P/SF.
 4. V riadku Účet/pokladňa vyberte pokladňu sociálneho fondu P/SF. V položkách zápisu zadajte pohyb 14 - sociálny fond (tvorba) a sumu napr. 500,-€, ktorú presúvate z pokladne Pokl do pokladne P/SF (sociálneho fondu). Do stĺpca Typ DPH zadajte 19. Zápis uložíte kliknutím na tlačítko OK.


  Čerpanie sociálneho fondu

 5. Pri požiadavke na čerpanie sociálneho fondu zadajte do peňažného denníka zápis (výdaj z pokladne sociálneho fondu P/SF).
 6. V riadku Účet/pokladňa vyberte pokladňu sociálneho fondu P/SF. V položkách zápisu zadajte pohyb 35 - sociálny fond (čerpanie) a sumu napr. 100,-€, ktorú čerpáte z pokladne P/SF (sociálneho fondu). Do stĺpca Typ DPH zadajte 39. Zápis uložíte kliknutím na tlačítko OK.


V pokladni sociálneho fondu P/SF zostane zostatok 400,-€.

Položky Sociálneho fondu si môžeme vytlačiť cez Výstupy v Peňažnom denníku.

Môžete využiť Výstupnú zostavu napr.:

 1. Pokladňa, účet
 2. Po kliknutí na tlačítko Ukážka/Tlač v otvorenom okne Poladňa, účet - výber v rozbaľovacom zozname Účty vyberte P/SF.


 3. Prehľad pohybov
 4. Po kliknutí na tlačítko Ukážka/Tlač v otvorenom okne Prehľad pohybov - výber do rozbaľovacieho zoznamu Pohyb zapíšte 14,35.


 5. Zoznam zápisov (peň. deník)
 6. Po kliknutí na tlačítko Ukážka/Tlač v otvorenom okne Zoznam zápisov - výber do rozbaľovacieho zoznamu Pohyb zapíšte 14,35.


 7. Súčty a obraty (peň. denník)
 8. Kliknutím na tlačítko Ukážka/Tlač vytlačíte zostavu.