FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

249
Súhrnný výkaz DPH (Vizuálny systém) do 31.12.2009.

249 - Súhrnný výkaz DPH (Vizuálny systém) do 31.12.2009.

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 25.01. 2010

Súhrnný výkaz sa týka odoslania tovaru do iného členského štátu (ide teda o vydané faktúry). Ak odberateľ je registrovaný pre DPH v inom členskom štáte, faktúry pre neho môžete vystaviť bez DPH (napr. ak ide o tovar).
Účelom Súhrnného výkazu je dodať údaje daňovému úradu o vydaných faktúrach bez DPH do iného členského štátu. Slovenský daňový úrad, na základe týchto súhrnných hlásení, podá správu daňovému úradu v konkrétnom členskom štáte a tento si následne môže skontrolovať, či Váš odberateľ odviedol DPH.

Aby konkrétna faktúra bola zahrnutá do Súhrnného výkazu DPH musia byť zadané nasledovné údaje:

  1. V module Adresy skontrolujte správnosť zadania adresy odberateľa z iného členského štátu.

    - musí byť zadané IČ DPH - začínajúce kódom členského štátu (iným ako SK)
    - Musí byť zadaný kód štátu, ktorý má nastavené že je štátom EÚ (je iný ako SK)


  2. Položky faktúry musia mať vyplnený typ položky a zároveň vybraný typ položky musí mať nastavenú špecifikáciu Súhrn DPH - Áno.  3. Dátum daňovej povinnosti musí spadať do obdobia, za ktoré sa Súhrnný výkaz vystavuje.

  4. Súhrnný výkaz DPH vytlačíte cez Účtovný/Peňažný denník -> Výstupy -> Súhrnný výkaz DPH