FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

364
Problém s tlačou/akceptáciou príkazu na úhradu v bankách (Vizuálny systém)

364 - Problém s tlačou/akceptáciou príkazu na úhradu v bankách (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 25.11. 2009

V prípade problémov s akceptáciou príkazu na úhradu na kópii originálnej predlohy je možné použiť predlohy výstupných zostáv (Faktúry prijaté - Výstupy):

  • pre jednoduchý príkaz predlohu číslo 015 - Jednoduchý príkaz na úhradu (pre scan)

  • pre hromadný príkaz predlohu číslo 022 Hromadný príkaz na úhradu (pre scan).
Tieto príkazy je možné vytlačiť aj cez agendu Príkazy na úhradu - Výstupy:

  • pre jednoduchý príkaz predlohu číslo 015 - Jednoduchý príkaz na úhradu (pre scan).
  • pre hromadný príkaz predlohu číslo 022 Hromadný príkaz na úhradu (pre scan).Tieto príkazy by mali vedieť oskenovať minimálne banky Unicredit bank, ČSOB a Tatrabanka.