FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

428
Postup ako vytvoriť príkaz na úhradu (Vizuálny systém)

428 - Postup ako vytvoriť príkaz na úhradu (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 11.10. 2011

Vytvorenie príkazu na úhradu

V časti prijatých faktúr alebo Ostatných záväzkov je možné faktúry zaradiť do príkazu na úhradu. Kurzorom sa nastavíme na faktúru, ktorú chceme zaradiť do príkazu na úhradu, stlačíme tlačítko "Príkaz na úhr." . Ponúkne Vám nasledujúce menu:

0. Zrušiť príkaz na úhradu - ak je faktúra zaradená a nechceme ju do príkazu vytlačiť napr. sme sa pomýlili - stĺpček "P" je prázdny (bez znakov)
1. Zaradiť do tlače príkazu na úhradu
- zaradenie faktúry do príkazu na úhradu - v stĺpčeku "P" sa objaví znak "("
2. Označiť ako faktúru s vytlačeným príkazom na úhradu (čiastočná suma)
- označenie faktúry ak sme už vytvorili príkaz na úhradu v čiastočnej sume v stlpčeku "P" - objaví sa označenie "(("
3. Označiť ako faktúru s vytlačeným príkazom na úhradu (celá suma)
- označenie faktúry ak sme už vytvorili príkaz na úhradu v celej sume v stĺpčeku "P" - objaví sa označenie "()"
4. Stále platby (zoznam platieb, ktoré sa opakujú a nie sú faktúrami)
-zaradenie platby (stálej platby) do príkazu, ktorá nie je faktúrou a pravidelne sa nám opakuje Všetky príkazy na úhradu sa ukladajú do agendy "Príkazy na úhradu". V prípade, že chceme ešte zaradiť nejakú platbu do príkazu a nie je to možné ani prostredníctvom faktúr, Ostatných záväzkov či stálych platieb - musíme si otvoriť agendu "Príkazy na úhradu". Nastavíme sa na hlavičku konkrétneho príkazu na úhradu a dvojklikom príkaz na úhradu otvoríme

Po otvorení príkazu na úhradu sa nastavíme do položiek príkazu na úhradu a klávesou INSERT pridáme prázdny riadok príkazu, do ktorého môžeme napísať ďalšiu položku príkazu.

Editáciu príkazu na úhradu potvrdíme tlačítkom OK. Editáciu je možné vykonať len vtedy ak príkaz na úhradu nebol vytlačený alebo uložený do súboru. Ak už bol vytlačený a napriek tomu je ešte nutná editácia - je nutné ju povoliť :
tlačítko Funkcie - Zrušenie príznaku výstupu.

Príkaz na úhradu je možné vytlačiť v agende "Príkazy na úhradu" - Výstupy. Ak chcete príkaz vyexportovať pre elektronickcké podanie použijete tlačítka Homebanking alebo Databanking (iba SLSP).

Tlačítko Homebanking Vám ponúka uloženie do súboru v dvoch ponúkaných formátoch - ABO(*.gpc) alebo BEST KB (*.ikm). Vytvorený súbor uložíte a následne prostredníctvom prihlásenia na stránke Vašej banky príkaz na úhradu odošlete.

Tlačítko Databanking obsahuje pripojenie na Slovenskú sporitelňu a odoslanie príkazu na úhradu