FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

329
Platba platobnou kartou pri kúpe tovaru, PHM, ... (Jednoduché účtovníctvo Vizuálny systém)

329 - Platba platobnou kartou pri kúpe tovaru, PHM, ... (Jednoduché účtovníctvo Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
JEDUC
Dátum upravy: 21.07. 2010

Verzia pre tlač

  1. Na základe dokladu z ERP (elektronickej registračnej pokladne) zadajte do peňažného denníka interný doklad s rozpisom DPH. V okienku Účet/pokladňa vyberte Nepen.


  2. Následne pridajte do denníka zápis s pohybom 42 - príjem z priebežných položiek s typom DPH 19 - neovplyvňujúce DPH. V okienku Účet/pokladňa znovu vyberte Nepen.


  3. Keď dostanete bankový výpis so zúčtovanou platbou cez platobnú kartu pridajte do denníka zápis s pohybom 41 - výdaj z priebežných položiek. Tiež s typom DPH 39 - neovplyvňujúce DPH.


  4. Nasledovný postup účtovania platobnou kartou sa Vám denníku prejaví nasledovne.