FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

571
Oneskorený zápis dokladov a prázdne položky pri sieťovej verzii vo windows 10

571 - Oneskorený zápis dokladov a prázdne položky pri sieťovej verzii vo windows 10

Tagy: VIZUAL, UCTO
Tagy:
VIZUAL
UCTO
Dátum upravy: 07.10. 2020

Pokiaľ v sieťovej verzii programu spúšťanej v OS Windows 10 docházda k tomu, že niektoré položky v programe sú prázdne (napr. prázdny dátum) alebo sa zápisy zobrazia až po zatvorení agendy (napr.príjemka/výdajka,faktúra), môže to byť spôsobené tým, že dáta sú do sieťového umiestnenia zapisované s opozdením.

V tomto prípade je riešením nastavenie klienta protokolu SMB tak, aby sa nepoužívala vyrovnávacia pamäť (cache).

Postup sa vykonáva na počítači s Windows 10, na ktorom sa vyskytujú problémy.

K vykonaniu tohto návodu je potrebné mať prístup k účtu správcu a znalosti aspoň pokročilého užívateľa.

1. Spustite Windows PowerShell ako Správca.

To urobíte tak, že pravým tlačítkom myši kliknete na Windows tlačítko(Štart) a následne vyberiete Windows PowerShell (správce):Pokiaľ sa spustil windows powershell, prejdite k bodu 2.

Pokiaľ nie, tak v menu Start zvoľte Hľadat a zadajte power. Windows nájde Windows PowerShell. Kliknete na neho pravým tlačítkom myši a zvoľte Spustiť ako správca.

2. Vo Windows PowerShellu zadajte postupne príkazy:

set-smbclientconfiguration -DirectoryCacheLifetime 0
set-smbclientconfiguration -FileInfoCacheLifetime 0
set-smbclientconfiguration -FileNotFoundCacheLifetime 0


Po každom z hore uvedených príkazov budete vyzvaný k potvrdeniu, bude nutné napísať y (ako Yes) a potvrdit. Viď obrázok:

3. Reštartujte operačný systém.