FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

65
Hlásenie: Translate error - value out of bounds

65 - Hlásenie: Translate error - value out of bounds

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 13.06. 2006

Toto hlásenie sa vyskytuje v prípade poškodenia dát. Môže byť spôsobené výpadkom elektrického prúdu, vypnutím počítača resp. nekorektným ukončením programu. 1.) Obnovte dáta zo staršej zálohy (napr.z prechádzajúceho dňa) a ručne doplňte chýbajúce dáta. alebo 2.) Pošlite zálohu Vašich dát. Urobte zálohu dát (Údržba dát / Zálohovať dáta ) - vytvorí sa súbor MRPDATA.PHC a tento vložte ako prílohu e-mail-u. Pripíšte : - v ktorej agende je problém a stručný popis problému - uveďte celé číslo Vašej verzie (napr. 3.11 (253)), ktoré nájdete v menu Pomoc / O programe - uveďte sériové (licenčné číslo) napr. YJFSM000000, ktoré nájdete v menu Pomoc / O programe.