FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

462
Doklad z ERP, platba platobnou kartou so zmenou odpočtu DPH od 1.1.2014 v JU

462 - Doklad z ERP, platba platobnou kartou so zmenou odpočtu DPH od 1.1.2014 v JU

Tagy: VIZUAL, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
JEDUC
Dátum upravy: 18.06. 2014

Verzia pre tlač

1. Na základe dokladu z ERP (elektronickej registračnej pokladne) zadajte do knihy Ostatných záväzkov doklad s rozpisom DPH vo výške celkového výdavku, vypnite odpočet v plnej výške, v tabuľke rozpisu DPH zadajte aj údaj Odpočet DPH vo výške Vami vypočítaného odpočtu DPH (napr. 80% DPH z PHM)

2. Na základe postupov účtovania v JU je potrebné zaevidovať tento doklad v peňažnom denníku v členení podľa § 4 ods. 6 písm. e) alebo písm. g) postupov účtovania v JU. V doklade uvádzame typ DPH neovplyvňujúci nakoľko do výpočtu DPH aj do KV budú hodnoty preberané z knihy Ostatných záväzkov.

–  zároveň tento odklad je potrebné evidovať aj na priebežných položkách (v stĺpci Základ je potrebné uviesť celkovú hodnotu dokladu, v stĺpci typ vyberieme neovplyvňujúci typ DPH)

3. Pri výpise z banky zaevidujeme úhradu do knihy Ostatných záväzkov a zároveň zaúčtujeme platbu do peňažného denníka

–  v stĺpci Základ je potrebné uviesť celkovú hodnotu dokladu, v stĺpci  typ vyberieme neovplyvňujúci typ DPH

 

Zhrnutie:

  1. v peňažnom denníku je doklad zaúčtovaný v nákladoch (resp. jeho časť) – viď obrázok 2
  1. do výpočtu DPH je doklad preberaný z knihy Ostatných záväzkov – viď obrázok 1
  1. do kontrolného výkazu (ďalej KV) je doklad preberaný taktiež z knihy Ostatných záväzkov – viď obrázok 1 s tým, že v časti B3 KV, do stĺpcov 1 a 2 sa načítajú celkové hodnoty (100 a 20 EUR) a do stĺpca 3 je načítaná hodnota z dokladu „Odpočet DPH“ (16 EUR)
  1. v peňažnom denníku sú vypárované priebežné položky t.j. rozdiel je nula