FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

251
Dátum v programe sa nezobrazuje správne - nie je vidieť celý dátum.

251 - Dátum v programe sa nezobrazuje správne - nie je vidieť celý dátum.

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 07.03. 2007


  1. Nastavenie zobrazovania dátumu pre program je načítavané z nastavenia v OS Windows.

  2. V ponuke ŠTART vo Windowse zvoľte Nastavenie - Ovládací panel - Miestne a jazykové nastavenie.
  3. V okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na tlačítko Prispôsobiť.

  4. Po stlačení tlačítka Prispôsobiť sa zobrazí okno, v ktorom kliknutím vyberte kartu Dátum s možnosťou nastavenia formátu dátumu.
  5. V rozbaľovacom menu Formát krátkeho dátumu vyberte voľbu d.M.rrrr (musí byť bez medzier!)

  6. Natavenie uložte potvrdením tlačítka OK.  7. Popis nastavenia je k operačnému systému Windows XP, v iných operačných systémoch Windows môže byť popis jednotlivých okien odlišný.