FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

177
Chybové hlásenie "Táto operácia sa nedá vykonať na zatvorenom datasete" (Vizuálny systém)

177 - Chybové hlásenie "Táto operácia sa nedá vykonať na zatvorenom datasete" (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 10.03. 2013

Toto hlásenie môže program vypísať v prípade, že dáta zo staršej verzie neboli korektne prevedené do verzie novšej.

  1. Je potrebné reštartovať počítač a po spustení programu v menu Údržba dát spustiť funkciu Opraviť indexy a cez tlačítko Údržba dát funkciu Optimalizovať dáta.
  2. Ak uvedené funkcie problém nevyriešia, v menu Údržba dát / tlačítko Údržba dát spustite funkciu Prevod dát / Zo staršej verzie. Táto funkcia spustí opakovaný prevod dát zo strašej verzie.
  3. V prípade, že by problém naďalej pretrvával, pravdepodobne sú Vaše dáta poškodené. Je nutné, aby ste ich poslali na opravu.
    Dáta odzálohujete v menu Údržba dát / Zálohovať dáta - vytvorí sa súbor MRPDATA.PHC a tento vložte ako prílohu mail-u.
    Pripíšte stučný popis problému a uveďte celé číslo verzie Vášho programu ( napr. 4.20 (358) ) a sériové číslo programu, ktoré nájdete v menu Pomoc / O programe.

Kľúčové slová: zatvorený, zavrený, dataset