FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

63
Analýzy - hlásenie: Type mismatch in expression (Vizuálny systém)

63 - Analýzy - hlásenie: Type mismatch in expression (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 08.11. 2006

Toto hlásenie sa objavuje v prípade nesprávneho nastavenia BDE (Borland Database Engine), čo je nástroj pre prístup k dátovým tabuľkám. Vyskytuje sa pri zobrazení grafu z modulu faktúr - viď. obrázok.
Riešením je zmena nastavenia BDE. Postup je nasledujúci: Spustite Nastavenia - Ovládací panel - BDE Administrator - v zložke Configuration nastavte Drivers - Native - Paradox - Level na hodnotu 5 a rovnako pre Drivers - Native - DBASE - Level tiež hodnotu 5.
Potom uložte zmeny Voľbou v menu Object - Apply. Ukončite BDE Administrator a spustite znovu účtovníctvo. Pokiaľ by problém pretrvával, skontrolujte Doporučené nastavenie BDE.