FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

490
Zmeny v kontrolnom výkaze od 01.04.2016 podľa novely zákona o DPH (K/S, Vizuál)

490 - Zmeny v kontrolnom výkaze od 01.04.2016 podľa novely zákona o DPH (K/S, Vizuál)

Tagy: K/S, VIZUAL, PODUC, JEDUC, FAKTURACIA
Tagy:
K/S
VIZUAL
PODUC
JEDUC
FAKTURACIA
Dátum upravy: 29.04. 2016

Novela zákona o DPH prináša od 01.04.2016 aj jednu zásadnú zmenu týkajúcu sa kontrolného výkazu - časti B3.

Zmena sa týka celkovej sumy odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za konkrétne zdaňovacie obdobie.

Ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3000 EUR a viac je platiteľ povinný uviesť osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením IČ DPH.

Hore uvedené zmeny sú zapracované v účtovných programoch MRP Vizuálny účtovný systém od verzie 7.60.876 a MRP K/S účtovný systém 3. generácie od verzie 5.51.001.

Pre KVdph2014:


Tabuľka (časť B.3.) platná pre kontrolný výkaz platný do 31.03.2016 - označenie výkazu KVdph2014 – bezrozdelenia podľa IČ DPH.

 

Pre KVdph2016:


Tabuľka (časť B.3.1.) platná pre kontrolný výkaz podľa novely zákona o DPH od 01.04.2016 (označenie výkazu KVdph2016) - ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné obdobie menej ako 3000 EUR.

 


Tabuľka (časť B.3.2.) platná pre kontrolný výkaz podľa novely zákona o DPH od 01.04.2016 (označenie výkazu KVdph2016) - ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné obdobie 3000 EUR a viac.

Dôležité:

Ak predpokladáte, že celková suma odpočítanej dane za príslušné obdobie bude viac ako 3000 EUR, je potrebné pri zadávaní dokladov uvádzať aj adresu s vyplneným IČ DPH.

Podrobné informácie k výpočtu KV nájdete priamo v programe v agende DPH spustením nápovedy cez klávesu F1.

Vzor nového kontrolného výkazu platného od 1.4.2016  nájdete kliknutím na odkaz: http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=10204

Poučenie k novému kontrolnému výkazu platného od 1.4.2016 nájdete kliknutím na odkaz:
http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=10212

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dph/2016/2016.04.21_tlacivo_KV.pdf