FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

549
Východiskové nastavenie zobrazenia agiend a rozmiestnenia stĺpcov

549 - Východiskové nastavenie zobrazenia agiend a rozmiestnenia stĺpcov

Tagy: VIZUAL, FirPrpr.dbt
Tagy:
VIZUAL
FirPrpr.dbt
Dátum upravy: 19.12. 2019

Nastavenie je potrebné spustiť pri chybnom zobrazení agiend alebo pri problémoch posúvania riadkov v agende napr. Vydaných faktúr.
 
Nastavenie spustíte cez Údržbu dát-->Údržba dát-->Nulovanie dát-->Nastavenie
  • 1.Zobrazenia agiend
  • 2.Rozmiestnenia stĺpcov
  • 3.Uloženia posledne použitých predlôh
 
Kliknutim spustíte a potvrdíte OK. Doporučujeme postupne spustiť prvé dve možnosti 1. a 2.

enlightenedTip:Ak máte na vrchnej lište voľbu údržba dát sivú a nedá sa Vám na ňu kliknúť je potrebné zatvoriť agendu.

Pri problémoch s chybovým hlásením a súborom FIRPRPR.DBT, prip. problémov s uložením posledne použitých predlôh doporučujeme spustiť voľbu číslo 3.