FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

605
Skenovanie pokladničných dokladov pomocou QR kódu (Vizuálny systém)

605 - Skenovanie pokladničných dokladov pomocou QR kódu (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, TOP
Tagy:
VIZUAL
TOP
Dátum upravy: 20.07. 2023

Všeobecné informácie:

Každý doklad vystavený cez systém e-Kasa má QR kód, v ktorom sú obsiahnuté základné údaje o doklade s prepojením na Finančnú správu SR. Nový Doplnkový modul pre skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom umožňuje pokladničný doklad naskenovať a následne automaticky nahrať naskenované údaje do Pokladničnej knihy alebo Ostatných záväzkov. Na skenovanie QR kódu je možné použiť webovú aplikáciu https://scanner.mrp.sk/ (určená pre všetky mobilné zariadenia a zariadenia s webkamerou notebook,PC), smartfón s OS Android (android aplikácia) alebo hardvérovú (USB) čítačku čiarových kódov s podporou skenovania QR kódov.


Pre využívanie tohto doplnku je potrebné aby mal užívateľ zakúpené:

Doplnkový modul v MRP programe:

Doplnkový modul pre skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom 
v cene 29,90 € + DPH

alebo

Doplnkový modul pre skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom ScannerPLUS v cene 59,90 € + DPH
(obsahuje naviac možnosť exportovať a importovať pokladničné doklady z hromadného skenovania, viac v bode 1.5.)

Zariadenie na skenovanie:
Scanner QR kódov NT-L5 USB v cene 63,90 € + DPH
alebo
Mobilná aplikácia MRP-Scanner - ZADARMO (určená len pre smartfóny/tablety s OS ANDROID)
Webová aplikácia https://scanner.mrp.sk/ - ZADARMO (určená pre všetky mobilné zariadenia a zariadenia s webkamerou notebook,PC)

Návod: 

1. Aktivácia skenovania dokladov v MRP programe

UPOZORNENIEPre správnu funkčnosť tejto funkcie je nevyhnutné aby bol PC korektne pripojený k internetu. Len v prípade, že používate proxy server je potrebné zadať nastavenie v programe cez Nastavenie-->Export/Import-->Proxy nastavenie.(príklad nastavenia nájdete >>TU<<)

1.1. Skenovanie dokladov je potrebné zapnúť cez Nastavenie / Pomocné knihy / zaškrtnite pole Používať skenovanie dokladov
        
        V ďalšom zaškrtávacom poli sa nachádza voľba "Automatické pridávanie adresy"  - táto možnosť bude dostupná od verzie 8.60.1070!

           - bez zaškrtnutia - doklad bude zoskenovaný a zaradený bez adresy, prípadne s adresou, ak sa táto už predtým nachádzala v module Adresy.

           - so zaškrtnutím - doklad bude zoskenovaný a  zaradený aj s adresou. Ak sa daná adresa v module Adresy doteraz nenachádzala, bude                           automaticky pridaná.  Doporučujeme nastaviť hlavne pri podávaní KV časti B3.2 - ak celková hodnota odpočítanej dane za príslušné obdobie                   presahuje 3000 eur a viac)

1.2. V prípade, že budete používať na skenovanie dokladov nami dodávaný ručný Scanner QR kódov, stačí ju zapojiť do USB portu Vášho PC a postupovať podľa bodu 3.
       
1.3. V prípade, že budete používať na skenovanie dokladov mobilnú aplikáciu MRP-Scanner, musíte ju zosynchronizovať s MRP programom zoskenovaním vygenerovaného QR kódu vo Vašom MRP programe. Ako nainštalovať mobilnú aplikáciu MRP-Scanner do Vášho smartfónu sa dozviete v nasledujúcom bode 2.
 
1.4. Skenovanie pomocou webovej aplikácie https://scanner.mrp.sk/ - ktorú spustíte dvojklikom na QR kód. Keď je program spustený na zariadení s webkamerou (notebook, PC s USB kamerou), program sa automaticky zosynchornizuje s uvedenou aplikáciou.

V prípade, že kamera je na inom zariadení napr. tablet, mobil je potrebné urobiť synchronizáciu medzi týmto zariadením s webovou aplikáciou a príslušnou firmou v MRP vizuálny účtovný systém zoskenovanim synchronizačného QR kódu.1.5. Export / Import naskenovaných dokladov z hromadného skenovania
​- aby bolo možné exportovať a importovať pokladničné doklady musí mať minimálne účtovná firma zakúpený: 
  Doplnkový modul pre skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom ScannerPLUS v cene 59,90 € + DPH
- v prípade, že máte zakúpený Doplnkový modul pre skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom a chcete ho rozšíriť na ScannerPLUS je potrebné doobjednať rozšírenie na ScannerPLUS v cene 30,- € + DPH.
 

Použitie:

1. 5. 1. Účtovná firma (zakúpený modul ScannerPLUS) a klient účtovnej firmy (má tiež program MRP a zároveň zakúpený modul ScannerPLUS)

  • klient účtovnej kancelárie na svojom PC naskenuje cez modul Pokladňa pokladničné doklady ( príp. cez Ostatné záväzky) a následne ich vyexportuje do súboru (Funkcie / Hromadné skenovanie dokladov / Funkcie / Export dokladov)

  • účtovná spoločnosť zoskenované doklady naimportuje zo súboru *.qrm cez modul Pokladňa príp. Ostatné záväzky (nemusí skenovať) / Funkcie / Hromadné skenovanie dokladov / Funkcie / Import dokladov

 
  • účtovná spoločnosť po naimportovaní urobí zápis dokladov do pokladne (platené hotovosťou) , príp. do Ostatných záväzkov (platené kartou) a doklady zaúčtuje

 

1. 5. 2. Účtovná firma (zakúpený modul ScannerPLUS) a klient účtovnej firmy (nemá žiadny program od MRP)

  • klient účtovnej kancelárie na svojom PC s kamerou / notebook / tablet / mobil naskenuje doklady cez web https://doklady.mrp.sk - hromadné skenovanie a následne ich vyexportuje ( tlačítko Stiahnuť ) a vytvorený súbor zašle svojej účtovnej spoločnosti

   Upozornenie: po dokončení skenovania doporučujeme vždy vyexportovať dáta do súboru ( Stiahnuť ) *.qrm

  • účtovná spoločnosť zoskenované doklady naimportuje zo súboru *.qrm cez modul Pokladňa príp. Ostatné záväzky (nemusí skenovať) / Funkcie / Hromadné skenovanie dokladov / Funkcie / Import dokladov

  • účtovná spoločnosť po naimportovaní urobí zápis dokladov do pokladne (platené hotovosťou) , príp. do Ostatných záväzkov (platené kartou) a doklady zaúčtujeUpozornenie: Funkcia skenovania dokladov je povolená len pre doklady v tuzemskej mene EUR.

Pomocné knihy / Pokladňa - do tejto evidencie doporučujeme zadávať doklady platené len v hotovosti
 
Ostatné záväzky - do tejto evidencie doporučujeme pridávať doklady z eKasy, kde je platba platobnou kartou resp. kombinácia platobná karta + hotovosť
 
Úhrady faktúr evidované cez eKasu nie je možné skenovať. Je potrebné ich naďalej zadávať ako úhradu faktúry s následným prepojením do účtovného / peňažného denníka  prípadne do pokladne.
 

2. Inštalácia aplikácie MRP-Scanner

Ak chcete na skenovanie používať smartfón s OS Android, musí mať fotoaparát rozlíšenie viac ako 2Mpx. Ak je táto podmienka splnená musíte si nainštalovať do Vášho mobilného telefónu bezplatnú aplikáciu MRP-Scanner:

Odkaz na stiahnutie cez obchod google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.mrp.mrpscanner
Odkaz na stiahnutie pre manuálnu inštaláciu: https://mrp.sk/ekasa/MRP-Scanner.apk 


UPOZORNENIE:
V prípade multiverzie programu je synchronizácia s aplikáciou MRP-Scanner nutná v každej firme zvlášť !!!

3.Skenovanie jednotlivých dokladov

3.1 pridáme si pokladničný doklad – Pridať výdaj/ Ostatný záväzok

3.2 skenerom resp. telefónom cez aplikáciu MRP-Scanner zoskenujeme QR kód na doklade 

- do položky QR kód dokladu sa nám zapíše UID dokladu
 
- na základe ktorého Vám tlačítko „Zobraziť detail dokladu“ umožní zobraziť jednotlivé položky dokladu
 
 - do rozpisu DPH načíta rozpis DPH v členení na jednotlivé sadzby, automaticky sa nastaví Typ dokladu „zjednodušená faktúra“ a typ DPH „40“ (kombinácia doklad vystavený platcom DPH pre plátcu DPH) zaokrúhlenie je načítané do „mimo DPH“
            alebo
- typ DPH 40, typ dokladu „zjednodušená faktúra“, rozpis DPH „oslobodené“ (doklad od neplatcu DPH) zaokrúhlenie je načítané do „mimo DPH“
            alebo
- ak je subjekt neplatca DPH - typ DPH je 39, typ dokladu prázdny a rozpis DPH „mimo DPH“Po uložení dokladu tlačítkom OK je pokladničný doklad zaúčtovaný do Účtovného / Peňažného denníka podľa Nastavenia

4. Hromadné skenovanie dokladov

Podmienkou aby bola táto funkcia sprístupnená je nadefinovanie minimálne jednej pokladne v zozname pokladní.

Pokladničná kniha alebo Ostatné záväzky / Funkcie / Hromadné skenovanie dokladov (eKasa)

- postupným skenovaním dokladov cez skener / aplikáciu MRP-Scanner / scanner.mpr.sk /sa doklady zaraďujú do zoznamu zoskenovaných dokladov
 

TIP:

od verzie 8.60.1085 pridaný nový užívateľsky definovaný číselník pre označenia dokladov
- prepojenie na agendu Kniha pokladne, Ostatné pohľadávky / Ostatné záväzky a okno hromadného skenovania QR kódov dokladov

Príklad použitia:

v prípade, že skenujete doklady rovnakého typu napr. materiál, môžete si do„ Popis dokladu“ nastaviť slovné označenie dokladu z číselníka, ktoré bude pri zápise dokladov automaticky zapísané do položky „Text“ ( klávesou F4 je možné vytvoriť číselník typov dokladov napr. materiál, tovar, telefónne poplatky atď). Umožní Vám rýchlejšiu orientáciu čo sa nachádza na doklade, prípadne Vám uľahčí a zrýchli prácu pri účtovaní dokladu.


V tomto zozname pred zapísaním dokladu do Pokladničnej knihy / Ostatných záväzkov môžete vyvolať menu s klávesou F4 / pravé tlačítko

4.1. doklad zobraziť  -  ENTER / dvojklik (zobraziť detail dokladu)

4.2. vymazať doklad  - CTRL+DEL (odstrániť vybraný doklad)
 


Tlačítkom Funkcie / Zápis dokladov sú doklady najskôr zotriedené podľa dátumu a času,  následne sú zapísané do pokladničnej knihy resp. do knihy Ostatných záväzkov. Zaradené doklady nie sú automaticky zaúčtované do Denníka. Zapísané doklady je potrebné postupne zaúčtovať cez Funkcie / Zaúčtovanie dokladu (JÚ a PÚ) / Zaúčtovanie záväzku (PÚ)

 
Doklady sú do agendy zapísané nasledovne:
 
- do položky QR kód dokladu sa nám zapíše UID dokladu

- na základe ktorého Vám tlačítko „Zobraziť detail dokladu“ umožní zobraziť jednotlivé položky dokladu
 
 - do rozpisu DPH načíta rozpis DPH v členení na jednotlivé sadzby, automaticky sa nastaví Typ dokladu „zjednodušená faktúra“ a typ DPH „40“ (kombinácia doklad vystavený platcom DPH pre platcu DPH) zaokrúhlenie je načítané do „mimo DPH“
alebo
- typ DPH 40, typ dokladu „zjednodušená faktúra“, rozpis DPH „oslobodené“ (doklad od neplatcu DPH) zaokrúhlenie je načítané do „mimo DPH“
alebo
- ak je subjekt neplatca DPH - typ DPH je 39, typ dokladu prázdny a rozpis DPH „mimo DPH“
 
Oprava dokladu
- QR kód  (UID) nie je možné pridať ani zmazať. Pre doplnenie alebo jeho vymazanie je nutné celý doklad zmazať a pridať znovu pod rovnakým číslom.
  
Kontrola duplicity
- v prípade, že už jestvuje doklad s daným QR kódom ( v rámci tej istej firmy) a    opätovne ho zoskenujete - program na to upozorní a doklad nepridá.