FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

573
Nefunguje overenie IČ DPH alebo načítanie kurz.lístku na Windows 10 v programoch spustených zo siete

573 - Nefunguje overenie IČ DPH alebo načítanie kurz.lístku na Windows 10 v programoch spustených zo siete

Tagy: VIZUAL, UCTO
Tagy:
VIZUAL
UCTO
Dátum upravy: 23.07. 2020

Windows 10 (zostava 1803) nedovolí programom sieťovú komunikáciu, pokiaľ sú spustené zo sieťového disku pripojeného protokolom SMB verzia 1. Je to obecný problém, netýka sa to len programov MRP.

V takomto prípade je treba na serveri (tam kde sú nazdieľané dáta) povoliť protokol SMB verzia 2 a ako server, tak aj pracovnú stanicu reštartovať.

Detailný postup:

  1. Pokiaľ je na serveri Windows Vista alebo novší (popr. pokiaľ ide o serverový OS tak Windows Server 2008 a novší), spustite soubor na zapnutí podpory SMB2 a potvrďte, že dáta chcete importovať do registrov.
    Pre odborníkov: namiesto spustenia reg souboru si môžete úpravu urobiť ručne v editore registrov. Stačí zmazať položku SMB2 v ceste HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters.

    Pokiaľ sú dáta nazdieľané na NASu (napr. Synology), je treba SMB verziu 2 povoliť v administrácii NASu.
    Pokiaľ je na serveri operačný systém nepodporujúcí protokol SMB verziu 2 (napr. Windows XP alebo Windows Server 2003), tak dáta musíte presunúť inam a tam ich nazdieľať.

  2. Reštartujte server.
  3. Po reštarte serveru reštartujte aj pracovnú stanicu
Pokiaľ Vám hore uvedený postup nepomohol, tak si overte, akou verziou protokolu SMB ste pripojený ku zdieľaným dátam.
Na pracovnej stanici s Windows 10 postupujte podľa návodu:
faq.mrp.cz/faqcz/FaqAnswer.aspx?cislo=410