FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

381
Ako vypnúť zobrazovanie informatívnej čiastky v SKK na dokladoch (Účtovníctvo, Fakturácia, Sklad - Vizuálny systém)

381 - Ako vypnúť zobrazovanie informatívnej čiastky v SKK na dokladoch (Účtovníctvo, Fakturácia, Sklad - Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC, SKLAD, FAKTURACIA
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
SKLAD
FAKTURACIA
Dátum upravy: 05.01. 2010

V menu Nastavenie - Program - Duálne zobrazenie cien je možné vypnutím okienka Zobrazovať celkové čiastky v SKK nastaviť vypnutie zobrazovania celkovej informatívnej sumy v SKK na dokladoch (faktúra, výdajka, pokladničný doklad, ...) prepočítanej stanoveným konverzným kurzom 1 € = 30,1260 SKK.


 

Ak okienko Zobrazenie celk. čiastky v EUR zostane zaškrtnuté, bude program vo výstupných zostavách zobrazovať celkové čiastky dokladov duálne prepočítané konverzným kurzom.