FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

477
Oprava odpisovania na karte majetku od 1.1.2015 - Evidencia majetku

477 - Oprava odpisovania na karte majetku od 1.1.2015 - Evidencia majetku

Tagy: VIZUAL, Majetok
Tagy:
VIZUAL
Majetok
Dátum upravy: 25.09. 2015

Od 1.1.2015 sa menili skupiny odpisovania. Preto je potrebné upraviť kartu predmetu aby sa odpisy vypočítali správne.

1. Kliknite na Karty predmetov - dvojklikom si otvoríte kartu, ktorú potrebujete editovať.
Následne vo Vstupných údajoch na danej karte, pri Type odpisovania daňových odpisoch (napravo) sa nachádza Skupina odpisov a tlačítko Vybrať. Ukáže sa Vám tabuľka Odpisové skupiny, kde stlačíte tlačítko Opraviť.
Pri Dátume do potrebujete upraviť dátum do 31.12.2014 a stlačíte tlačítko OK.

2. Následne stlačíte tlačítko Nové, kde Dátum od: bude 1.1.2015 a Dátum do nechajte napríklad do 31.12.2050 alebo 31.12.2060, dátum do je potrebné nastaviť dlhšie ako je určená odpisová skupina.
To znamená že ak nastavíte odpisovú skupinu č. 6, ktorá je na 40 rokov, tak dátum do môžete nastaviť do 31.12.2060.

3. Ak sú vypočítane odpisy za rok 2015 a viac, je potrebné tieto odpisy vymazať a vypočítať ich znova.