FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

423
Oprava odpisov v programe Evidencia majetku (Vizuálny systém)

423 - Oprava odpisov v programe Evidencia majetku (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, Majetok
Tagy:
VIZUAL
Majetok
Dátum upravy: 14.07. 2011

Pokiaľ sú odpisy nesprávne vypočítané z dôvodu zle zadanej daňovej skupiny, prípadne program odpisy nevypočítal správne z akéhokoľvek dôvodu , je potrebné odpisy opraviť.

1. Otvorte kartu konkrétneho predmetu
2. Opravte chybné vstupné údaje (ceny dátumy, daňovú skupinu)
3. Prejdite na záložku Daňové odpisy - tlačítkom Zmazať od postupne vymažete vypočítané odpisy


4.Následne je možné nanovo vypočítať odpisy cez tlačítko (vpravo dole) Výpočet, kde zadáte obdobie a potvrdíte tlačítkom OK.
5. Podobne je možné zmazať aj Účtovné odpisy - prejdete na záložku Účtovné odpisy, tlačítkom Zmazať od postupne vymažete nesprávne vypočítané odpisy.


6. Následne môžete nanovo vypočítať odpisy cez tlačítko (vpravo dole) Výpočet, kde zadáte obdobie do ktorého sa majú odpisy vypočítať a potvrdíte tlačítkom OK.