FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

518
Zosúladenie zaokruhľovania výpočtu celkových čiastok výdajky a paragónu z registračnej pokladne/fiškálneho modulu v systéme MRP - K/S

518 - Zosúladenie zaokruhľovania výpočtu celkových čiastok výdajky a paragónu z registračnej pokladne/fiškálneho modulu v systéme MRP - K/S

Tagy: K/S, SKLAD
Tagy:
K/S
SKLAD
Dátum upravy: 06.06. 2018

Aby nevznikali chyby pri tlači paragónov z registračnej pokladni/fiškálneho modula  vplivom rozdielnym vyčislením celkových čiastok medzi programom a fiškálnym modulom, je potrebné zosúladiť/nastaviť výpočet vo výdajke.

Výpočet celkových čiastok vo výdajky sa riadi nastavením z druhu pobybu ktorý je zvolený pred nahadzovaním prvej položky výdajky - preto pri vytváraní dokladu pre fiškálny modul musí byť použitý druh pohybu minimálne s takýmto nastavením: