FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

474
Zosúladenie nastavení snímača čiarového kódu pripojeného cez klávesnicu, alebo USB port ( USB To Keyboard - ktoré emuluje klávesnicové pripojenie) a systému MRP - K/S

474 - Zosúladenie nastavení snímača čiarového kódu pripojeného cez klávesnicu, alebo USB port ( USB To Keyboard - ktoré emuluje klávesnicové pripojenie) a systému MRP - K/S

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 12.05. 2022

Pre správnu komunikáciu systému MRP K/S a snímača čiarového kódu pripojeného cez klávesnicu, alebo  USB port emulujúci klavesnicu - je potrebné zosúladiť ich nastavenie. V praxi to znamená naprogramovať snímač čiarového kódu tak, aby do systému MRP K/S najprv poslal riadiaci znak - “Prefix“ potom poslal samotný snímaný čiarový kód a nakoniec ukončil posielanie zaslaním riadiaceho znaku - “Suffix“.

Systém MRP - K/S východiskovo očakáva:

  • Riadiaci znak pre Prefix: Tabulátor ($09)
  • Riadiaci znak pre Suffix: Enter ($0D)
  • Maximálna doba medzi vysielanými znakmi snímača nebude väčšia ako 30ms.

Postup programovania  nami dodávaného snímača čiarového kodu Aclass.

Snímač čiarového kódu sa programuje prostredníctvom programovacích kódov ktoré sú súčasťou jeho užívateľského manuálu.

Snímač má už východiskovo nastavený riadiaci znak pre Suffix - Enter preto je potrebné skontrolovať pripadne nastaviť snímač  do východiskového nastavenia a zaoberať sa len programovaním riadiaceho znaku Tabulátor pre Prefix.

Príklad programovania snímača do východiskového nastavenia a nastavenie riadiaceho znaku Tabulátor pre Prexif #1:

Tento postup platí pre nami dodávané čítačky čiarových kódov.
Snímajú sa nasledujúce čiarové kódy:

 Platí pre model BRZX                                           Platí pre model BR2X

1. Recall Defaullts                                                   1.Default (str.9)

2. Enter/Exit Programming                                      2.Start (str.34)

3. Configurable Prefix #1                                        3.Prefix (str.34)

4. Code Byte 0                                                        4.Tab (str.34)

5. Code Byte 0                                                        5.Save (str.34)

6. Code Byte 9

7. Enter/Exit Programming

Nastavenie systému MRP K/S pre nami dodávaný snímač čiarového kódu Aclass

Záverečná kontrola programovania snímača čiarového kódu.

Prefix.

Suffix.