FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

613
Zaokrúhľovanie a účtovanie pokladničných dokladov ( MRP K/S)

613 - Zaokrúhľovanie a účtovanie pokladničných dokladov ( MRP K/S)

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 21.09. 2022

Potrebné nastavenie:
  1. Nastavenie – Účtovný denník – Parametre zaúčtovania
  2. V nastaveni pokladne – nastaviť zaokruhľovanie Vydavkových dokladov na päťcenty 
  3. Nastavenie - Pom. knihy - Pokladňa - Nastaviť rozpúšťanie zaokrúhľovacieho rozdielu v celkovych čiastkach dokladu do Mimo DPH


Následne môžete pridávať pokladničné doklady, bez zaokrúhlenia, program sám hodnotu zaokrúhlenia dopočíta


a hodnotu zaokrúhlenia zapíše v záložke Celkové čiastky do Mimo DPH.


Po uložení dokladu, program doklad zaúčtuje základy v jednotlivých sadzbách zvlásť, DPH zvlášť a hodnotu Mimo DPH zvlášť:
– zaokrúhlenie výdavkového pokladničného dokladu nahor – strata (kladná hodnota v Mimo DPH)


– zaokrúhlenie nadol výdavkového pokladničného dokladu – zisk (záporná hodnota v Mimo DPH)