FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

585
Výber verzie mesačného výkazu pre Sociálnu poisťovňu v MRP K/S

585 - Výber verzie mesačného výkazu pre Sociálnu poisťovňu v MRP K/S

Tagy: K/S, MZDY
Tagy:
K/S
MZDY
Dátum upravy: 03.03. 2021

Ak z nejakého dôvodu potrebujete vytvoriť a zaslať mesačný výkaz poistného alebo výkaz poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu vo formáte XML za staršie výplatné obdobia, je možné že budete musieť vytvoriť výkaz v takej verzii XML aká sa používala v danom období.

V takom prípade postupujte nasledovne:

V dialógovom okne Výstupy - mesačné výkazy do poisťovní sa nastavte na výstupnú zostavu Export mes. výkazu pre Soc. poisťovňu alebo Export výkazu VPP pre Soc. poisťovňu podľa toho, pre ktorý výkaz potrebujete zvoliť inú verziu výkazu.
Kliknite na tlačítko Parametre.Z ponuky vyberte požadovanú verziu výkazu. Napr. pre výplatné obdobia v roku 2020 sa používala Verzia 2019.Uistite sa, že Rok a Mesiac sú nastavené na požadované výplatné obdobie a kliknite na tlačítko Do súboru pre export výkazu.
Po dokončení exportu doporučujeme opäť kliknúť na tlačítko Parametre a z ponuky vybrať hodnotu Pri exporte použiť vždy najnovšiu verziu výkazu.Výber verzie formátu XML súboru je možný rovnakým spôsobom uskutočniť aj v prípade exportu registračných listov.

V starších verziách aplikácie nebol výber verzie mesačných výkazov a registračných listov k dispozícii v dialógovom okne pre výstupné zostavy ale len v nastavení aplikácie.