FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

393
Tvorba sociálneho fondu v Jednoduchom účtovníctve (Účtovný systém K/S)

393 - Tvorba sociálneho fondu v Jednoduchom účtovníctve (Účtovný systém K/S)

Tagy: K/S, JEDUC
Tagy:
K/S
JEDUC
Dátum upravy: 28.09. 2010

Na účtovanie tvorby a použitia sociálneho fondu je potrebné si nadefinovať samostatnú pokladňu alebo účet.

 1. Pridanie pokladne Sociálneho fondu
  V Nastavení - Denník vyberte v zoznamoch Pokladne. Novú pokladňu pridáte klávesou Insert, alebo tlačítkom databázového navigátora. 2. Presun čiastky z inej pokladne do pokladne Sociálneho fondu (SF)

  1. Výdaj z pokladne
   V agende Pokladňa vyberte pokladňu, z ktorej chcete presunúť peniaze do pokladne SF napr. Hlavná pokladňa a pridajte zápis (výber z pokladne).

   Typ DPH zadajte 39 - neovplyvňujúce DPH a pohyb 26 - sociálny fond. Zadajte sumu napr. 200,- EUR, ktorú potrebujete presunúť z inej pokladne do pokladne SF (sociálneho fondu). Ak výdaj zaúčtujete aj do peňažného denníka, program prenesie tieto údaje do zápisu zaúčovania. Zápis uložíte kliknutím na tlačítko OK.


  2. Príjem do pokladne SF
   Ďalším zápisom v agende Pokladňa pridajte príjem do pokladne sociálneho fondu.Typ DPH zadajte 19 - neovplyvňujúce DPH a pohyb 14 - sociálny fond (tvorba). Ak príjem zaúčtujete aj do peňažného denníka, program prenesie tieto údaje do zápisu zaúčovania.


   .
 3. Čerpanie z pokladne SF

  Pri požiadavke na čerpanie sociálneho fondu zadajte výdaj z pokladne sociálneho fondu..

  V položkách zápisu zadajte pohyb 35 - sociálny fond (čerpanie) zadajte sumu napr. 30,- EUR, ktorú čerpáte z pokladne P/SF (sociálneho fondu).
  Do položky Typ zadajte 39. Ak výdaj zaúčtujete aj do peňažného denníka, program prenesie tieto údaje do zápisu zaúčovania. Zápis uložíte kliknutím na tlačítko OK.
  V pokladni sociálneho fondu P/SF zostane zostatok 170,- EUR. 4. Výstupy:

  1. Tlač položiek pokladne SF
   V agende Pokladňa zvoľte Pokladňu SF a cez tlačítko Výstupy vytlačte Pokladničnú knihu.


  2. Prehľad pohybov
   V Peňažnom denníku cez tlkačítko Výstupy vyberte výstupnú zostavu 04 Prehľad pohybov. Môžete využiť filtrovanie zostavy podľa nastaveného filtra (napr. pohyby 14 a 35).


  3. Zoznam zápisov (peň. denník)
   V Peňažnom denníku cez tlkačítko Výstupy vyberte výstupnú zostavu 03 Zoznam zápisov. Môžete využiť filtrovanie zostavy podľa nastaveného filtra (napr. pohyby 14 a 35).  4. Súčty a obraty (peň. denník)
   V Peňažnom denníku cez tlkačítko Výstupy vyberte výstupnú zostavu 02 Súčty a obraty. Môžete využiť filtrovanie zostavy podľa nastaveného filtra (napr. pohyby 14 a 35).


    

Podobne postupujte aj pri používaní účtu sociálneho fondu.