FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

390
Súhrnný výkaz DPH od 1.1.2010 (Účtovný systém MRP K/S)

390 - Súhrnný výkaz DPH od 1.1.2010 (Účtovný systém MRP K/S)

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 28.09. 2010

Súhrnný výkaz sa týka odoslania tovaru alebo služieb do iného členského štátu EÚ (ide teda o vydané faktúry). Ak je odberateľ registrovaný pre daň v inom členskom štáte EÚ, faktúry pre neho môžete vystaviť bez DPH.

Účelom Súhrnného výkazu DPH je dodať údaje daňovému úradu o vydaných faktúrach bez DPH do iného členského štátu. Slovenský daňový úrad, na základe týchto súhrnných hlásení, podá správu daňovému úradu v konkrétnom členskom štáte a tento si následne môže skontrolovať, či Váš odberateľ odviedol DPH.

Aby konkrétna faktúra bola zahrnutá do Súhrnného výkazu DPH musia byť zadané nasledovné údaje:


 1. V Adrese odberateľa musí byť správne vyplnený údaj IČ DPH (musí začínať dvojznakovým kódom členského štátu iným ako SK napr. CZ1234567890) a DIČ.


 2. Dátum daňovej povinnosti na vydanej faktúre musí spadať do obdobia, za ktoré sa Súhrnný výkaz odovzdáva.


 3. Na faktúre musí byť vyplnená položka Kód plnenia, ktorá sa zobrazí po výbere Typu DPH, ktorý vstupuje do súhrnného výkazu (EÚ). Kód plnenia vyberte kliknutím na ikonu , alebo stlačením klávesy F4. (Do verzie programu 4.28 sa Kód plnenia zobrazoval na karte Ďalšie informácie).
 4. V položkách (riadkoch) faktúry, ktoré majú byť zahrnuté do Súhrnného výkazu, musí byť vylnený TYP (T-tovar, alebo S - služba). Vyberte ho kliknutím na ikonu , alebo stlačením klávesy F4., 5. Po dodržaní predchádzajúcich krokov vytlačíte Súhrnný výkaz k DPH cez Účtovný denník pomocou tlačítka DPH – Výstupná zostava DPH – Súhrnné hlásenie k DPH. Súbor uložíte vo formáte FDF cez tlačíko Ukážka.

  Hodnoty pre výkaz budú načítané po stlačení tlačítka Výpočet.
  Samotný export spustíte tlačítkom Export FDF.
  Po potvrdení program uloží údaje do FDF súboru a automaticky otvorí originálny PDF dokument s vyplnenými údajmi načítanými z FDF súboru. Pre Súhrnný výkaz DPH sú vytvorené a následne otvorené 2 súbory.

  Pre úspešné otvorenie dokumentu je potrebné mať nainštalovaný Adobe Reader CE. Tlač potom aktivujete priamo v prehliadači PDF súborov.

  V okne nastavenia tlače nesmie byť nastavené zmenšenie tlačiteľnej strany, ale nastavte Mierka strany: Žiadne.


  Poznámka: Označenie CE pre Adobe Reader znamená, že ide o verziu určenú pre krajiny strednej Európy. Použitie inej verzie môže spôsobiť nesprávnu tlač znakov s diakritickými znamienkami.