FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

277
Súčasná prevádzka serverov Firebird 2.0 a Firebird 1.5 na jednom počítači

277 - Súčasná prevádzka serverov Firebird 2.0 a Firebird 1.5 na jednom počítači

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 25.02. 2008


Program MRP-K/S v súčasnej verzii používa databázový server Firebird 1.5. Pokiaľ je potrebné kvôli iným aplikáciám spustiť na tom istom počítači zároveň aj Firebird verzia 2.0, musia byť obidva servery nakonfigurované takým spôsobom, aby si navzájom "neprekážali":

 • Len jeden zo serverov môže byť nainštalovaný ako služba, druhý musí bežať ako aplikácia. Pomenovanie služby je totiž v obidvoch serveroch zhodné a dvojicu služieb s rovnakým menom nie je možné spustiť. Možnosť zvoliť si meno služby by sa mala objaviť až v pripravovanej verzii Firebirdu 2.1.


 • Len jeden zo serverov môže mať nainštalovanú kontrolnú službu Firebird Guardian, ktorá server automaticky reštartuje v prípade havárie. Príčina je rovnaká ako v predchádzajúcom bode, t.j. pevne daný názov služby ktorý nie je možné pri inštalácii zmeniť.


 • Každý server musí mať priradený iný TCP port. Číslo portu je možné zmeniť v textovom konfiguračnom súbore firebird.conf položkou RemoteServicePort. Výchdzie číslo portu je 3050, u jedného serveru je teda nutné riadok odkomentovať (zmazať úvodný znak #) a číslo portu zmeniť, napríklad na 3051.

Príklad postupu súčasnej inštalácie serverov Firebird 1.5.1 a Firebird 2.0.3:

 1. Ukončite činnosť všetkých momentálne nainštalovaných serverov Firebird. Ak je niektorý zo serverov spustený ako aplikácia (zobrazuje sa ikona v lište Windows), ukočite ju kliknutím pravým tlačítkom a výberom funkcie Shutdown. Server spustený ako služba môžete ukončiť v ovládacom paneli Firebirdu alebo v okne služieb Windows.


 2. Odinštalujte všetky momentálne nainštalované verzie serveru Firebird, pre istotu môžete potom zmazať obsah podadresárov bin v instalačných adresároch týchto serverov, ak na disku zostanú.


 3. Nainštalujte Firebird 2.0.3 spustením jeho inštalačného programu, v dialógovom okne Select Additional tasks zmeňte oproti výchoziemu stavu nasledujúce položky:
  • zrušte zaškrtnutie položky Use the Guardian to control the server
  • vyberte Run as an Application
  • zrušte zaškrtnutie položky Install Control Panel Applet
  • zrušte zaškrtnutie položky Generate client library as GDS32.DLL for legacy app. support
  • v záverečnom okne inštalácie zrušte zaškrtnutie položky Start Firebird Service now

 4. Nainštalujte Firebird verzia 1.5.1 buď s použitím inštalačného programu MRP-K/S, alebo priamo spustením inštalačného programu Firebird. Nechajte nastavené všetky parametre s východzími hodnotami.


 5. V inštalačnom adresári Firebirdu 1.5. (spravidla Program Files\Firebird_1_5) otvorte textový konfiguračný súbor firebird.conf, na riadku obsahujúcom položku RemoteServicePort zmažte úvodný znak # a zmeňte číslo portu napr. na 3051. Pokiaľ server inštalujete bez použitia inštalačného programu systému MRP-K/S, zmeňte tiež hodnotu parametra DummyPacketInterval na 60, ako je popísané tu.


 6. Reštartujte počítač.
  Teraz by mal bežať Firebird 1.5. na porte 3051 ako služba a druhý Firebird 2.0 na porte 3050 ako aplikácia (znázornená ikonkou v lište), čo môžete v konzolovom okne overť príkazom netstat -a:

 

netstat -a

Aktivne pripojenie

Proto Miestna adresa Cudzia adresa Stav
...      
TCP novakjan:3050 novakjan:0 POČÚVANIE
TCP novakjan:3051 novakjan:0 POČÚVANIE
...      


V prihlasovacom dialógu programu MRP-K/S zvoľte umiestnenie serveru Na inom počítači a za jeho IP adresou uveďte lomítko nasledované číslom portu, ktoré ste zvolili pre Firebird 1.5, teda napr.:


localhost/3051