FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

606
Skener čiarových a QR kódov v MRP K/S.

606 - Skener čiarových a QR kódov v MRP K/S.

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 18.05. 2022

Pre využitie všetkých možností programu odporúčame použiť skener ktorý sa k PC pripája prostredníctvom sériového portu, alebo USB portu a zároveň je možné takýto USB skener nastaviť tak, aby komunikoval cez virtuálny sériový port.
Väčšina novodobých USB skenerov už túto možnosť má, odporúčame to však pred samotnou kúpou u dodávateľa skenera preveriť.

Spravidla však komunikácia cez virtuálny sériový port pri USB skenerov nie je východiskovo nastavená, a preto ju treba pred použitím nastaviť. Okrem toho je tiež potrebné zosúladiť nastavenie riadiacich znakov "Prefix'' a "Sufix" ktorými skener ohraničuje samotný kód. 

Systém MRP - K/S východiskovo očakáva:

  • Riadiaci znak pre Prefix: Tabulátor ($09)
  • Riadiaci znak pre Suffix: Enter ($0D)

Postup programovania  nami dodávaného snímača QR a čiarového kodu NT-L5 USB.

Snímač čiarového kódu sa programuje prostredníctvom programovacích kódov ktoré sú súčasťou jeho užívateľského manuálu.

Snímač má východiskovo nastavenú komunikáciu cez klávesnicu, nepodporuje riadiaci znak Prefix a zároveň má pre Suffix východiskovo nastavený riadiaci znak Enter, preto je potrebné skontrolovať pripadne nastaviť snímač  do východiskového nastavenia a zaoberať sa len programovaním komunikácie prostredníctvom virtuálneho seriového portu.

Snímajú sa nasledujúce čiarové kódy:

1. Restore Factory Defaults

2.USB COM


Po prepnutí komunikácie skenera na USB COM - operačný systém nainštaluje ovládač pre virtuálny sériový port skenera, (ovladač je súčasťou operačného systému, alebo Vám ho poskytne Váš predajca skeneru),  a zároveň mu pridelí číslo virtuálného sériového portu. Toto číslo nájdete v Správcovi zariadení v sekcii Porty.
 

Potom samotné nastavenie systému MRP K/S pre takto nakonfigurovaného skenera a záverečnú kontrolu riadiacich znakov pre Prefix a Suffix vykonáte podľa priloženého obrázku...