FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

262
Prevádzka klientskej časti programu na počítači so systémom Windows 98/Me

262 - Prevádzka klientskej časti programu na počítači so systémom Windows 98/Me

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 16.10. 2007

Práca v operačných systémoch Windows 98/Me nie je programom MRP-K/S oficiálne podporovaná na serverovej ani klientskej strane. Nejzávažnějším problémom na klientskej strane bolo pri posledných skúškach obmedzenie počtu a veľkosti aplikačných zdrojov, kvôli ktorému počas spustenia aplikácie dochádza k chybovému hláseniu o nedostatočnej pamäti, i keď fyzická pamäť v počítači môže byť postačujúca. Ako dočasné riešenie je možné použiť utilitu UPX, ktorá aplikačný súbor skomprimuje do podoby, ktorá je na týchto operačných systémoch spustiteľná.

Aktuálny balík s utilitou UPX sa dá stiahnuť z adresy projektu: http://upx.sourceforge.net

Link priamo na windows verziu je: http://upx.sourceforge.net/download/upx300w.zip

Zip balík komponenty rozbaľte do ľubovoľného dočasného adresára a nakopírujte k nemu spustiteľný súbor aplikácie MRP-K/S, tj. MRPKS.EXE (štandardne ho nájdete v adresári \Program Files\MRP\MRPKS). Z príkazového riadku spustite kompresiu príkazom:

upx mrpks.exe

Postup kompresie je zobrazený v konzolovom okne, po jej dokončení skomprimovaný súbor MRPKS.EXE nakopírujte naspäť do jeho adresára a prepíšte tak pôvodný súbor. Pomocný adresár s rozbalenou utilitou UPX potom môžete zmazať. Tento postup je ovšem nutné opakovať po každej preinštalácii klientskej časti vrátane upgradu na novšiu verziu.