FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

546
Postup ako urobiť dodatočný kontrolný výkaz v MRP - K/S

546 - Postup ako urobiť dodatočný kontrolný výkaz v MRP - K/S

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 25.10. 2018

1. Skopírovať výkaz ku ktorému sa má urobiť dodatočný výkaz


2. Typ/Vzor výkazu musí býť rovnaký ako u riadneho výkazu

3. Na Strane 1 zmeniť druh kontrolného výkazu na dodatočný

4. Na Strane 2 spustiť vypočet a následne vybrať výkaz ku ktorému sa má dodatočný vypočítať.