FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

575
Nadefinovanie daňového bonusu a ukončenie daňového bonusu v MRP K/S

575 - Nadefinovanie daňového bonusu a ukončenie daňového bonusu v MRP K/S

Tagy: K/S, MZDY
Tagy:
K/S
MZDY
Dátum upravy: 16.02. 2021

DEFINÍCIA DAŇOVÉHO BONUSU
1. Pridanie rodinného príslušníka v personalistike:

2. Pridanie východzej položky mzdy:
Ak je viac rodinných príslušníkov je potrebné pridať položku daňového bonusu toľkokrát koľko je rodinných príslušníkov, ktorí poberajú daňový bonus.3. Výpočet mzdy: V úplných údajoch mzdy sa bude nachádzať položka 1104.
UKONČENIE DAŇOVÉHO BONUSU
1. Úprava záznamu východzej položky mzdy
V mzde sa od 10/2020 zobrazí daňový bonus nasledovne: