FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

603
Inicializácia poistného na podporu financovania v MRP K/S

603 - Inicializácia poistného na podporu financovania v MRP K/S

Tagy: K/S, MZDY
Tagy:
K/S
MZDY
Dátum upravy: 27.04. 2022

Inicializácia poistného na podporu financovania v MRP K/S

S platnosťou od 1. marca 2022 sa zavádza nový druh sociálneho poistného a to Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce.
Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce od 1. marca 2022

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/socialne-a-zdravotne-odvody/odvody-zamestnanca-zamestnavatela-od-1-1-2022 © Podnikajte.sk
V mzdovom module aplikácie MRP K/S je preto potrebné túto zmenu správne zaevidovať.
Pre hromadné zapnutie tohoto poistného pre všetkých zamestnancov v pracovnom pomere postupujte nasledovne:

V agende Personalistika kliknite na tlačítko Funkcie.
V rozbaľovacom menu vyberte Nastavenie poistenia na podporu financovania k 1.3.2022.Zobrazí sa dialógové okno, pre vykonanie nastavenia kliknite na tlačítko Áno.Po dokončení operácie sa zobrazí okno s výpisom obsahujúcim informácie o vykonaných zmenách.Zmeny v nastavení poistného budú vykonané u zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere a sú v stave v danom období. Vykonané zmeny zobrazujú nasledovné obrázky.
Tieto zmeny je možné v prípade potreby vykonať pre jednotlivých zamestnancov aj manuálne. Samozrejme je potrebné rešpektovať obdobie platnosti.
Nastavenie poistného na financovanie podpory jednotlivým zamestnancom musí byť vykonané pred vystavením miezd za výplatný mesiac 03/2022.
Uvedené nastavenie poistného je vhodné porovnať a zosúladiť s registrom zamestnancov v Sociálnej poistovni.