FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

594
Import bankového výpisu (MRP - K/S)

594 - Import bankového výpisu (MRP - K/S)

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 25.11. 2021

Import bankového výpisu doporučujeme vykonať prostredníctvom importného profilu.

Bankové profily slúžia k jednoduchšiemu načítaniu bankových výpisov.

1. Vytvorenie bankového profilu pre formát SEPA XML


2. Použitie bankového profilu: